Treceți la conținutul principal

arbore binar clasa cpp

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>
int m[1000][1000]; //pentru salvarea arborelui intr-un fisier


struct nod
 {
 int info;
 char cuv[20];
 nod *stg,*drt;
 };

class arbbin
 {
  nod *rad;
  int stergere(nod *&);
  void stergere_nod(nod*&,int);
 public:
  arbbin()
  {rad=NULL;};
  ~arbbin()
  {rad=NULL;};
  void traversare_srd(nod*);
  void srd();
  void traversare_rsd(nod *);
  void rsd();
  void traversare_sdr(nod *);
  void sdr();
  int sumaFrunze(nod*);
  int sFrunza();
  int numara(nod *);
  int numara_nod();
  void print(nod *);
  void tiparire();
  void salvare();
  nod *inserare_nod(nod *,int );
  void operator + (int);
  void operator - (int);
  arbbin &operator >(FILE *);
  arbbin &operator <(FILE *);
  void inserare_cuv(nod *& ,char*);
  void insert(char *);
  friend ostream &operator <<(ostream &,arbbin&);
  friend istream &operator >>(istream &,arbbin&);
  nod *operator [] (int);
 
  };
nod *arbbin::inserare_nod(nod *rad,int k)
 {
 if (rad)
  {
  if (k<rad->info) rad->stg=inserare_nod(rad->stg,k);
  else
   if (k>rad->info) rad->drt=inserare_nod(rad->drt,k);
   else printf("\nNodul exista in arbore!");
  return rad;
  }
 else 
  {
  nod *p=new nod;
  p->stg=NULL;
  p->drt=NULL;
  p->info=k;
  return p;
  }
 }

void arbbin::operator +(int k)
 {
 rad=inserare_nod(rad,k);
 }

void arbbin::traversare_srd(nod *rad)
 {
 if (rad)
  {
  traversare_srd(rad->stg);
  printf(" %d",rad->info);
  traversare_srd(rad->drt);
  }
 }

void arbbin::srd()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 traversare_srd(p); 
 }


void arbbin::traversare_rsd(nod *rad)
 {
 if (rad)
  {
  printf(" %d",rad->info);
  traversare_rsd(rad->stg);
  traversare_rsd(rad->drt);
  }
 }


void arbbin::rsd()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 traversare_rsd(p);
 }void arbbin::traversare_sdr(nod *rad)
 {
 if (rad)
  {
  traversare_sdr(rad->stg);
  traversare_sdr(rad->drt);
  printf(" %d",rad->info);
  }
 }void arbbin::sdr()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 traversare_sdr(p);
 }

 

void arbbin::print(nod *rad)
 {
 if (rad)
  {
  printf("%d",rad->info);
  if((rad->stg)||(rad->drt))
   {
   printf("(");
   print(rad->stg);
   printf(",");
   print(rad->drt);
   printf(")");
   }
  }
 else 
  printf("-");
 }void arbbin::tiparire()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 print(p);
 }


int arbbin::sumaFrunze(nod *rad)
 {
 if (rad)
  if(!rad->stg&&!rad->drt)
  return rad->info;
  else 
  return sumaFrunze(rad->stg)+sumaFrunze(rad->drt);
 else
  return 0;
 }

int arbbin::sFrunza()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 return sumaFrunze(p);
 }


int arbbin::numara(nod *rad)
 {
 if (rad)
  return 1+numara(rad->stg)+numara(rad->drt);
 else return 0;
 }

int arbbin::numara_nod()
 {
 nod *p;
 int nr;
 p=rad;
 nr=numara(p);
 return nr;
 }

void arbbin::stergere_nod(nod *&rad,int inf)
 {
 nod *aux;
 if (!rad) printf("\nNodul nu exista in arbore!");
 else 
  if (inf<rad->info) stergere_nod(rad->stg,inf);
  else 
  if (inf>rad->info) stergere_nod(rad->drt,inf);
   else
   {
    aux=rad;
    if (!aux->stg)
    {
     rad=aux->stg;
     delete(aux);
    }
    else
    if(!aux->drt)
     {
     rad=aux->drt;
     delete(aux);
     }
    else
     rad->info=stergere(rad->stg);

   }
 }


int arbbin::stergere(nod *&p)
 {
 if (p->stg)
  return stergere(p->stg);
 else
  {
  nod *q=p;
  int inf=q->info;
  p=p->stg;
  delete(q);
  return inf;
  }
 }void arbbin::operator -(int inform)
 {
 nod *nou;
 nou=rad;
 stergere_nod(nou,inform);
 }nod *arbbin::operator [] (int inf)
 {
 nod *aux;
 aux=rad;
 while(aux&&aux->info!=inf)
  { 
  if (inf<aux->info) 
   aux=aux->stg;
  else
   if (inf>aux->info) 
   aux=aux->drt;
  };
 if (aux&&aux->info==inf)
  cout<<"\nNodul cautat exista in arbore!";
 else
   cout<<"\nNodul cautat nu exista in arbore!";
 return aux;
 }


void arbbin::salvare()
 { 
 static int i,j;
 nod *aux;
 if (rad)
  {
    m[i][j]=rad->info;
  if (rad->stg)
   {
   i=2*i;
   j++;
   aux=rad;
         rad=rad->stg;
   salvare();
            rad=aux;
   j--;
   i=i/2;
   }
  if (rad->drt)
   {
   i=2*i+1;
   j++;
   aux=rad;
   rad=rad->drt;
   salvare();
   rad=aux;
   j--;
   i=(i-1)/2;
   }
  }
 }


arbbin &arbbin::operator <(FILE *f) 
 {
 int i,j;
 for(i=0;i<100;i++)
  for(j=0;j<100;j++)
  m[i][j]=0;
 salvare();
 for(i=0;i<100;i++)
  for(j=0;j<100;j++)
  if (m[j][i]!=0)
   fwrite(&m[j][i],sizeof(int),1,f);
 cout<<"\nArborele a fost salvat in fisier!";
 fclose(f);
 return *this;
 }arbbin &arbbin::operator >(FILE *fis) 
{                  
 int inf;
 nod *nou,*st,*dr;
 while (!feof(fis))
  {
  fread(&inf,sizeof(inf),1,fis);
  nou=new nod;
        nou->stg=st;
  nou->drt=dr;
  nou->info=inf;
  cout<<inf<<endl;
  }
 cout<<"\nArborele din fisier a fost reconstruit!";
 fclose(fis);
 return *this;     
 }void arbbin::inserare_cuv(nod *&rad,char *cuvant)
 {
 if (!rad)
  {
  nod *nou=new nod;
  nou->stg=nou->drt=NULL;
  strcpy(nou->cuv,cuvant);
  rad=nou;
  }
 else 
  if (strcmp(cuvant,rad->cuv)<0) inserare_cuv(rad->stg,cuvant);
  else 
   if (strcmp(cuvant,rad->cuv)>0) inserare_cuv(rad->drt,cuvant);  
 }


void arbbin::insert(char *c)
 {
 nod *p;
 p=rad;
 inserare_cuv(p,c);
 }
 
istream &operator>>(istream &intrare ,arbbin &arb )
 { 
 char text[400],*sep=" ,.?!:;'";
 char *ptext=text;
 fflush(stdin);
 printf("\nTextul dat este(se citeste pana la ^Z):");
 while (!feof(stdin))
  {
  gets(text);
  ptext=strtok(text,sep);
  while(ptext)
   {
   arb.insert(ptext);
   ptext=strtok(NULL,sep);
   }
  };
 return intrare;
 }


ostream &operator <<(ostream &iesire,arbbin &arb)
 {
 nod *p;
 arb.print(p);
 return iesire;
 }


void meniu()
 {

 cout<<"\n   1.ADAUGARE NOD DE LA TASTATURA";
    cout<<"\n   2.STERGERE NOD DE LA TASTATURA";
 cout<<"\n   3.SALVARE ARBORE IN FISIER";
 cout<<"\n   4.RESTAURARE ARBORE DIN FISIER";
 cout<<"\n   5.CAUTARE NOD IN ARBORE";
 cout<<"\n   6.TRAVERSARI ARBORE-SRD(),RSD(),SDR()";
 cout<<"\n   7.SUMA INFORMATIILOR DIN FRUNZE ";
 cout<<"\n   8.NUMARUL NODURILOR DIN ARBORE";
 cout<<"\n   9.AFISARE ARBORE";
 cout<<"\n   n.NUMAR CUVINTE DISTINCTE DINTR-UN TEXT DAT"; cout<<"\n   0.TERMINARE";
 }

void main()
{
 arbbin arb;
 int informatie;
 char optiune;
 arb+10;arb+7;arb+15;arb+9;arb+3;arb+8;arb+25; 
 meniu();
 optiune='1';
 while (optiune!='0')
 {
   cout<<"\nOptiunea dorita este:";
  cin>>optiune;
  if(((optiune>='0')&&(optiune<='9'))||(optiune=='n'))
  {
  switch(optiune)
  {
   case '1':
   char op;
    cout<<"\nNoul nod de introdus:";
    cin>>informatie;
    arb+informatie;
    cout<<"\nMai doriti adaugarea unui alt nod(d/n)?";
    cin>>op;
    while (op=='d')
    {
     cout<<"\nNoul nod de introdus:";
     cin>>informatie;
      arb+informatie;
     cout<<"\nSe va mai adauga alt nod(d/n)?";
     cin>>op;
    }
    getch();
    meniu();
   break;
   case '2':
   cout<<"\nNodul care se va sterge:";
   cin>>informatie;
   arb-informatie;
   getch();
   meniu();
   break;
   case '3':
   char nume[20];
   cout<<"\nNumele fisierului in care se va salva:";
   cin>>nume;;
   FILE *f;
   f=fopen(nume,"w+b");
   arb<f; 
   getch();
   meniu();
   break;
   case '4':
   char name[20];
   cout<<"\nNumele fisierului din care se va reconstrui arborele:";
   cin>>name;
   FILE *fi;
   if ((fi=fopen(name,"r+b"))!=NULL)
    arb>fi;
   else cout<<"\nFisierul nu exista!";
   getch();
   meniu();
   break;
   case '5':
   int elem;
   cout<<"\nNodul care va fi cautat:";
   cin>>elem;
   arb[elem];
   getch();
   meniu();
   break;
   case '6':
   printf("\nArborele traversat in SRD:");
   arb.srd();
   printf("\nArborele traversat in RSD:");
   arb.rsd();
   printf("\nArborele traversat in SDR:");
   arb.sdr();
   getch();
   meniu();
   break;
   case '7':
   printf("\nSuma informatiilor din frunze este:%d",arb.sFrunza());
   getch();
   meniu();
   break;
   case '8':
   cout<<"\nNumarul de noduri din arbore este:"<<arb.numara_nod();
   getch();
   meniu();
   break;
   case '9':
   printf("\nArborele tiparit in RSD:");
   arb.tiparire();
   getch();
   meniu();
   break;
   case 'n':
   { 
    int nr_anterioare=arb.numara_nod();
    cin>>arb;
    cout<<"\n\nNumarul de cuvinte distincte din text este:"<<arb.numara_nod()-nr_anterioare;
    cout<<"\nSe va reveni la arborele initial.";
   };
   getch();
   meniu();
   arb.~arbbin();
   arb+10;arb+7;arb+15;arb+9;arb+3;arb+8;arb+25; 
   break;
   case '0':
   break;
  }
  }
  else cout<<"\nOptiunea nu exista in meniu!";
 }
}

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile
BPN = 2 POW 74207281 -1

odd impar
even par

!!! any even number is a sum of two even numbers or two odd numbers or two prime numbers
!!! any odd number is a sum of a odd number and a even numbers
!!!  prime numbers can not be a sum of two prime numbers but will be a sum of a prime number and an even number 
!!! any prime numbers will be odd too but not all odd number are primes
!!! all the numbers formed by same digit  1,3,7,9 are not prime numbers except 11


0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 
37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 
79, 83, 89, 97

1 = 1 + 0+ 0              0
2 = 1 + 1+ 0              1
3 = 2 + 1+ 0              1

small numbers 

5 = 3 + 2+ 0              2
7 = 5 + 2 + 0              2
11 = 7 + 3 + 1            4
13 = 11+2 + 0            2
17 = 13 + 3 + 1 4
19 = 17 + 2+ 0 2
23 = 19 + 3 + 1 4
29 = 23 + 5 + …

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…