Treceți la conținutul principal

arbore binar clasa cpp

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>
int m[1000][1000]; //pentru salvarea arborelui intr-un fisier


struct nod
 {
 int info;
 char cuv[20];
 nod *stg,*drt;
 };

class arbbin
 {
  nod *rad;
  int stergere(nod *&);
  void stergere_nod(nod*&,int);
 public:
  arbbin()
  {rad=NULL;};
  ~arbbin()
  {rad=NULL;};
  void traversare_srd(nod*);
  void srd();
  void traversare_rsd(nod *);
  void rsd();
  void traversare_sdr(nod *);
  void sdr();
  int sumaFrunze(nod*);
  int sFrunza();
  int numara(nod *);
  int numara_nod();
  void print(nod *);
  void tiparire();
  void salvare();
  nod *inserare_nod(nod *,int );
  void operator + (int);
  void operator - (int);
  arbbin &operator >(FILE *);
  arbbin &operator <(FILE *);
  void inserare_cuv(nod *& ,char*);
  void insert(char *);
  friend ostream &operator <<(ostream &,arbbin&);
  friend istream &operator >>(istream &,arbbin&);
  nod *operator [] (int);
 
  };
nod *arbbin::inserare_nod(nod *rad,int k)
 {
 if (rad)
  {
  if (k<rad->info) rad->stg=inserare_nod(rad->stg,k);
  else
   if (k>rad->info) rad->drt=inserare_nod(rad->drt,k);
   else printf("\nNodul exista in arbore!");
  return rad;
  }
 else 
  {
  nod *p=new nod;
  p->stg=NULL;
  p->drt=NULL;
  p->info=k;
  return p;
  }
 }

void arbbin::operator +(int k)
 {
 rad=inserare_nod(rad,k);
 }

void arbbin::traversare_srd(nod *rad)
 {
 if (rad)
  {
  traversare_srd(rad->stg);
  printf(" %d",rad->info);
  traversare_srd(rad->drt);
  }
 }

void arbbin::srd()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 traversare_srd(p); 
 }


void arbbin::traversare_rsd(nod *rad)
 {
 if (rad)
  {
  printf(" %d",rad->info);
  traversare_rsd(rad->stg);
  traversare_rsd(rad->drt);
  }
 }


void arbbin::rsd()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 traversare_rsd(p);
 }void arbbin::traversare_sdr(nod *rad)
 {
 if (rad)
  {
  traversare_sdr(rad->stg);
  traversare_sdr(rad->drt);
  printf(" %d",rad->info);
  }
 }void arbbin::sdr()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 traversare_sdr(p);
 }

 

void arbbin::print(nod *rad)
 {
 if (rad)
  {
  printf("%d",rad->info);
  if((rad->stg)||(rad->drt))
   {
   printf("(");
   print(rad->stg);
   printf(",");
   print(rad->drt);
   printf(")");
   }
  }
 else 
  printf("-");
 }void arbbin::tiparire()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 print(p);
 }


int arbbin::sumaFrunze(nod *rad)
 {
 if (rad)
  if(!rad->stg&&!rad->drt)
  return rad->info;
  else 
  return sumaFrunze(rad->stg)+sumaFrunze(rad->drt);
 else
  return 0;
 }

int arbbin::sFrunza()
 {
 nod *p;
 p=rad;
 return sumaFrunze(p);
 }


int arbbin::numara(nod *rad)
 {
 if (rad)
  return 1+numara(rad->stg)+numara(rad->drt);
 else return 0;
 }

int arbbin::numara_nod()
 {
 nod *p;
 int nr;
 p=rad;
 nr=numara(p);
 return nr;
 }

void arbbin::stergere_nod(nod *&rad,int inf)
 {
 nod *aux;
 if (!rad) printf("\nNodul nu exista in arbore!");
 else 
  if (inf<rad->info) stergere_nod(rad->stg,inf);
  else 
  if (inf>rad->info) stergere_nod(rad->drt,inf);
   else
   {
    aux=rad;
    if (!aux->stg)
    {
     rad=aux->stg;
     delete(aux);
    }
    else
    if(!aux->drt)
     {
     rad=aux->drt;
     delete(aux);
     }
    else
     rad->info=stergere(rad->stg);

   }
 }


int arbbin::stergere(nod *&p)
 {
 if (p->stg)
  return stergere(p->stg);
 else
  {
  nod *q=p;
  int inf=q->info;
  p=p->stg;
  delete(q);
  return inf;
  }
 }void arbbin::operator -(int inform)
 {
 nod *nou;
 nou=rad;
 stergere_nod(nou,inform);
 }nod *arbbin::operator [] (int inf)
 {
 nod *aux;
 aux=rad;
 while(aux&&aux->info!=inf)
  { 
  if (inf<aux->info) 
   aux=aux->stg;
  else
   if (inf>aux->info) 
   aux=aux->drt;
  };
 if (aux&&aux->info==inf)
  cout<<"\nNodul cautat exista in arbore!";
 else
   cout<<"\nNodul cautat nu exista in arbore!";
 return aux;
 }


void arbbin::salvare()
 { 
 static int i,j;
 nod *aux;
 if (rad)
  {
    m[i][j]=rad->info;
  if (rad->stg)
   {
   i=2*i;
   j++;
   aux=rad;
         rad=rad->stg;
   salvare();
            rad=aux;
   j--;
   i=i/2;
   }
  if (rad->drt)
   {
   i=2*i+1;
   j++;
   aux=rad;
   rad=rad->drt;
   salvare();
   rad=aux;
   j--;
   i=(i-1)/2;
   }
  }
 }


arbbin &arbbin::operator <(FILE *f) 
 {
 int i,j;
 for(i=0;i<100;i++)
  for(j=0;j<100;j++)
  m[i][j]=0;
 salvare();
 for(i=0;i<100;i++)
  for(j=0;j<100;j++)
  if (m[j][i]!=0)
   fwrite(&m[j][i],sizeof(int),1,f);
 cout<<"\nArborele a fost salvat in fisier!";
 fclose(f);
 return *this;
 }arbbin &arbbin::operator >(FILE *fis) 
{                  
 int inf;
 nod *nou,*st,*dr;
 while (!feof(fis))
  {
  fread(&inf,sizeof(inf),1,fis);
  nou=new nod;
        nou->stg=st;
  nou->drt=dr;
  nou->info=inf;
  cout<<inf<<endl;
  }
 cout<<"\nArborele din fisier a fost reconstruit!";
 fclose(fis);
 return *this;     
 }void arbbin::inserare_cuv(nod *&rad,char *cuvant)
 {
 if (!rad)
  {
  nod *nou=new nod;
  nou->stg=nou->drt=NULL;
  strcpy(nou->cuv,cuvant);
  rad=nou;
  }
 else 
  if (strcmp(cuvant,rad->cuv)<0) inserare_cuv(rad->stg,cuvant);
  else 
   if (strcmp(cuvant,rad->cuv)>0) inserare_cuv(rad->drt,cuvant);  
 }


void arbbin::insert(char *c)
 {
 nod *p;
 p=rad;
 inserare_cuv(p,c);
 }
 
istream &operator>>(istream &intrare ,arbbin &arb )
 { 
 char text[400],*sep=" ,.?!:;'";
 char *ptext=text;
 fflush(stdin);
 printf("\nTextul dat este(se citeste pana la ^Z):");
 while (!feof(stdin))
  {
  gets(text);
  ptext=strtok(text,sep);
  while(ptext)
   {
   arb.insert(ptext);
   ptext=strtok(NULL,sep);
   }
  };
 return intrare;
 }


ostream &operator <<(ostream &iesire,arbbin &arb)
 {
 nod *p;
 arb.print(p);
 return iesire;
 }


void meniu()
 {

 cout<<"\n   1.ADAUGARE NOD DE LA TASTATURA";
    cout<<"\n   2.STERGERE NOD DE LA TASTATURA";
 cout<<"\n   3.SALVARE ARBORE IN FISIER";
 cout<<"\n   4.RESTAURARE ARBORE DIN FISIER";
 cout<<"\n   5.CAUTARE NOD IN ARBORE";
 cout<<"\n   6.TRAVERSARI ARBORE-SRD(),RSD(),SDR()";
 cout<<"\n   7.SUMA INFORMATIILOR DIN FRUNZE ";
 cout<<"\n   8.NUMARUL NODURILOR DIN ARBORE";
 cout<<"\n   9.AFISARE ARBORE";
 cout<<"\n   n.NUMAR CUVINTE DISTINCTE DINTR-UN TEXT DAT"; cout<<"\n   0.TERMINARE";
 }

void main()
{
 arbbin arb;
 int informatie;
 char optiune;
 arb+10;arb+7;arb+15;arb+9;arb+3;arb+8;arb+25; 
 meniu();
 optiune='1';
 while (optiune!='0')
 {
   cout<<"\nOptiunea dorita este:";
  cin>>optiune;
  if(((optiune>='0')&&(optiune<='9'))||(optiune=='n'))
  {
  switch(optiune)
  {
   case '1':
   char op;
    cout<<"\nNoul nod de introdus:";
    cin>>informatie;
    arb+informatie;
    cout<<"\nMai doriti adaugarea unui alt nod(d/n)?";
    cin>>op;
    while (op=='d')
    {
     cout<<"\nNoul nod de introdus:";
     cin>>informatie;
      arb+informatie;
     cout<<"\nSe va mai adauga alt nod(d/n)?";
     cin>>op;
    }
    getch();
    meniu();
   break;
   case '2':
   cout<<"\nNodul care se va sterge:";
   cin>>informatie;
   arb-informatie;
   getch();
   meniu();
   break;
   case '3':
   char nume[20];
   cout<<"\nNumele fisierului in care se va salva:";
   cin>>nume;;
   FILE *f;
   f=fopen(nume,"w+b");
   arb<f; 
   getch();
   meniu();
   break;
   case '4':
   char name[20];
   cout<<"\nNumele fisierului din care se va reconstrui arborele:";
   cin>>name;
   FILE *fi;
   if ((fi=fopen(name,"r+b"))!=NULL)
    arb>fi;
   else cout<<"\nFisierul nu exista!";
   getch();
   meniu();
   break;
   case '5':
   int elem;
   cout<<"\nNodul care va fi cautat:";
   cin>>elem;
   arb[elem];
   getch();
   meniu();
   break;
   case '6':
   printf("\nArborele traversat in SRD:");
   arb.srd();
   printf("\nArborele traversat in RSD:");
   arb.rsd();
   printf("\nArborele traversat in SDR:");
   arb.sdr();
   getch();
   meniu();
   break;
   case '7':
   printf("\nSuma informatiilor din frunze este:%d",arb.sFrunza());
   getch();
   meniu();
   break;
   case '8':
   cout<<"\nNumarul de noduri din arbore este:"<<arb.numara_nod();
   getch();
   meniu();
   break;
   case '9':
   printf("\nArborele tiparit in RSD:");
   arb.tiparire();
   getch();
   meniu();
   break;
   case 'n':
   { 
    int nr_anterioare=arb.numara_nod();
    cin>>arb;
    cout<<"\n\nNumarul de cuvinte distincte din text este:"<<arb.numara_nod()-nr_anterioare;
    cout<<"\nSe va reveni la arborele initial.";
   };
   getch();
   meniu();
   arb.~arbbin();
   arb+10;arb+7;arb+15;arb+9;arb+3;arb+8;arb+25; 
   break;
   case '0':
   break;
  }
  }
  else cout<<"\nOptiunea nu exista in meniu!";
 }
}

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile

74111121313417374414124343447 if u know the red part you can generate the orange part
1 0 1 111112222 1 1 23

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…