Treceți la conținutul principal

cont bancar cpp

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <strstrea.h>
#include <iomanip.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>


// Coduri returnate de program:
// -0 - iesire normala
// -1 - banca.dat nu poate fi gasit
// -2 - inregistrarea nu poate fi gasita in fisier.
// -3 - fatal error for file operations


#define NMAX_CONT       100
// Numarul maxim admix de cifre pentru un cont
#define NMAX_NUME_TITULAR   100
// Numarul maxim de caractere ce poate fi stocat in campul corespunzator
// numelui titularului. Numarul maxim admis de caractere pentru numele 
// titularului contului respectiv.
#define NMAX_VALUTE      2
// Numarul maxim admis de valute
#define NMAX_PAROLA      100
// Numarul maxim admis de caractere pentru parola
#define DOBANDA        (14/100)


typedef struct 
{
 char titular[NMAX_NUME_TITULAR], numar[NMAX_CONT];
 // Nu se folosesc pointeri in acest caz pentru ca atunci cand se face
 // copierea unui obiect pe stiva s-ar copia numai
 // pointeri. In momentul in care se iese dintr-o procedura
 // se va apela un destructor care ar distruge
 // datele obiectului original (mai precis continutul variabilelor titular si
 // numar). Ori este posibil ca in aceste zone de memorie (cele indicate de
 // "titular" si "nume" - ca pointeri) sa fie inca date utile.
 unsigned long int sold;
 unsigned valuta;
} Inregistrare;class ContBancar
{
// Datele trebuie protejate de accesul direct din exterior
// Accesul la date se va face controlat, numai prin metodele
// membre ale clasei.
private:
 Inregistrare Continut;
// Datele nucleu continute de obiect
 void InitializareMemorieObiect();
// Se ocupa de alocarea variabilelor continute in obiect
// Completed
 void StergereMemorieObiect();
// Se ocupa de dealocarea variabilelor continute in obiect
// Completed

public:  
 ContBancar();
// Constructor simplu (vid) folosit pentru obiectele temporare (de exemplu la 
// operatorii supraincarcati).
 ContBancar(const char *, const char *, const unsigned long int, 
const unsigned);
 // Constructor din date elementare
 // Completed
 ContBancar(const int);
 // Constructor care foloseste intrarea de la consola
 ContBancar(const char *);
 // Parametrul constructorului are in aceaste situatii si rolul
 // de a selecta varianta dorita de constructor (cu intrare de la consola, 
 // respectiv cu intrare din fisier).
 ContBancar operator =(ContBancar);
 ContBancar operator +=(ContBancar);
 ContBancar operator +=(unsigned long int);
 ContBancar operator -=(unsigned long int);
 friend ostream &operator << (ostream &, ContBancar &);
 // Completed
 friend istream &operator >> (istream &stream, ContBancar &);
 // Completed
 // Ultimii doi operatori (cei de instrare/iesire, "<<" si ">>" care sunt
 // supraincarcati) trebuie declarati ca "friend" pentru a avea acces la 
 // datele instantei acestei clase (date care sunt private).
 // Acesta este modul tipic de supraincarcare a operatorilor "<<" si ">>" 
 // in C++.
 void depun(unsigned long int);
 void retrag(unsigned long int);
 unsigned long int spune_total();
 ~ContBancar();
};

void ContBancar::depun(unsigned long int x)
{
 Continut.sold+=x;
}

void ContBancar::retrag(unsigned long int x)
{
 Continut.sold-=x;
 if (Continut.sold<0)
  Continut.sold=0;
}

unsigned long int ContBancar::spune_total()
{
 unsigned long int total=0;
 ifstream banca("banca.dat", ios::binary | ios::in);
 while (!banca.eof())
  {
   ContBancar tmp;
   banca.read((unsigned char *)&tmp, sizeof(Inregistrare));
   total+=tmp.Continut.sold;
  }
 banca.close();
 return total;
}

ContBancar::ContBancar()
{
 this->InitializareMemorieObiect();
}

ContBancar::ContBancar(const char *titular, const char *numar, 
     const unsigned long int sold, const unsigned valuta)
 // Constructorul din date elementare
 // Completed
{
 this->InitializareMemorieObiect();
 ostrstream iesire_titular(Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR);
 ostrstream iesire_numar(Continut.numar, NMAX_CONT);
 // Se utilizeaza acestea pentru a evita folosirea unor apeluri specifice
 // pentru limbajul C (cum ar fi de exemplu strcpy(), memcpy(), malloc(),
 // calloc(), free() etc.
 // In intregul program se va evita folosirea unor functii specifice 
 // limbajului C.
 Continut.sold=sold;
 Continut.valuta=valuta;
 iesire_titular<<titular<<ends;
 iesire_numar<<numar<<ends; 
 // ends (manipulator) <=> end string (null char) i. e. '\0'
}

ContBancar::ContBancar(const int i)
 // Constructor folosind intrarea de la consola
 // Password reading without echo remained.
{
//  char parola[NMAX_PAROLA];
 this->InitializareMemorieObiect();
 cout<<"Numele este: ";
 cin.get(Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR+1);
 cout<<"Numarul contului este: ";
 cin>>Continut.numar;
//  cout<<"Parola este: ";
//  cin.get(parola, NMAX_PAROLA+1);
 cout<<"Soldul este: ";
 cin>>Continut.sold;
 cout<<"Valuta folosita (0-"<<NMAX_VALUTE<<"): ";
 cin>>Continut.valuta;
}

ContBancar::ContBancar(const char *numar)
 // Completed
{
 register int gasit=0;
 Inregistrare tmp;
 ifstream banca("banca.dat", ios::in | ios::binary);
 if (!banca)
  {
   cerr<<"Fisierul \"banca.dat\" nu exista... Voi parasi aplicatia acum..."
<<endl;
   cerr<<"(Mesaj din ContBancar::ContBancar(char *) ---> constructor"<<endl;
   exit(-1);
  }
 while (!banca.eof())
  {
   banca.read((unsigned char *)&tmp, sizeof(Inregistrare));
   if (!strcmp(numar, tmp.numar))
 {
  gasit=1;
  break;
 }
  }
 banca.close();
 if (!gasit)
  {
   cerr<<"Nu pot gasi respectivul cont in fisierul banca.dat"<<endl;
   cerr<<"Prin urmare obiectul nu poate fi initializat cu acest constructor"<<endl;
   cerr<<"Parasesc aplicatia..."<<endl;
   exit(-2);
  }
 else
  {
   banca.seekg((-1)*sizeof(Inregistrare), ios::cur);
   this->InitializareMemorieObiect();
   Continut.valuta=tmp.valuta;
   Continut.sold=tmp.sold;
   ostrstream iesire_titular(Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR);
   ostrstream iesire_numar(Continut.numar, NMAX_CONT);
   iesire_titular<<tmp.titular<<ends;
   iesire_numar<<tmp.numar<<ends; 
  }
}

void ContBancar::InitializareMemorieObiect()
 // Completed
{
 ostrstream iesire_titular(Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR);
 ostrstream iesire_numar(Continut.numar, NMAX_CONT);
 // Asocierea celor doua siruri cu stream-uri de iesire
 // Se putea scrie si:
 // ostrstream iesire_titular(Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR, ios::app);
 // ostrstream iesire_numar(Continut.numar, NMAX_CONT, ios::app);
 // dar aceasta inseamna ca daca dupa alocarea memoriei un sir indica spre
 // o zona de memorie in care nu se poate preciza ce se afla, atunci nu vom 
 // face altceva decat sa adaugam (ios::app - append) un caracter null intr-un
 // sir despre care nu stim unde se termina.
 // Deci vom initializa sirurile:
 iesire_titular<<ends; // Sirurile sunt pentru inceput vide.
 iesire_numar<<ends;
 // Se suprescrie fiecare sir astfel: se pune cate un caracter '\0' pe prima
 // pozitie in sir.
 // Lipsa lui (ios::app) in declaratia cu "ostrstream" inseamna ca sirul
 // va fi suprascris la prima scriere (deci nu se va adauga in el la 
 // prima scriere).
}

void ContBancar::StergereMemorieObiect() 
 // Completed
{
 // In anumite situatii este util (din motive de securitate) ca anumite
 // variabile sa fie reinitializate cu valori nule.
 register int i;
 for (i=0; i<NMAX_CONT; i++)
  Continut.numar[i]='\0';
 for (i=0; i<NMAX_NUME_TITULAR; i++)
  Continut.titular[i]='\0';
}

ContBancar ContBancar::operator =(ContBancar operand2)
{
 Continut.sold+=operand2.Continut.sold;
 operand2.Continut.sold=0;
 return *this;
}

ContBancar ContBancar::operator +=(ContBancar operand2)
{
 Continut.sold+=operand2.Continut.sold;
 // operand2.Continut.sold=0;
 return *this;
}

ContBancar ContBancar::operator +=(unsigned long int operand2)
{
 Continut.sold+=operand2;
 return *this;
}

ContBancar ContBancar::operator -=(unsigned long int operand2)
{
 if (operand2>Continut.sold)
  {
   cerr<<"Eroare in operatorul \"-=\""<<endl;
   exit(-5);
  }
 Continut.sold-=operand2;
 return *this;
}

ostream &operator << (ostream &stream, ContBancar &cont)
 // Completed
{
 // Se foloseste transmiterea prin referinta pentru a se evita 
 // apelarea destructorului pentru variabila instanta temporara copiata pe
 // stiva. Trebuie evitata modificarea instantei pe care am transmis-o
 // prin referinta aici.
 stream<<"Numele titularului: "<<cont.Continut.titular<<endl;
 stream<<"Numarul contului: "<<cont.Continut.numar<<endl;
 stream<<"Soldul: "<<cont.Continut.sold<<endl;
 stream<<"Valuta folosita: "<<cont.Continut.valuta<<endl;
 return stream;
}

istream &operator >> (istream &stream, ContBancar &cont)
 // Completed
{
 cout<<"Numele este: ";
 stream.get(cont.Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR+1);
 cout<<"Numarul contului este: ";
 stream>>cont.Continut.numar;
 cout<<"Soldul este: ";
 stream>>cont.Continut.sold;
 cout<<"Valuta folosita (0-"<<NMAX_VALUTE<<"): ";
 stream>>cont.Continut.valuta;
 return stream;
}

ContBancar::~ContBancar()
 // Completed
{
 // Intai salvarea continutului obiectului in fisier.
 // Daca "banca.dat" nu exista atunci va fi creata daca este posibil.
 // Daca nu este gasita o inregistrare cu acelasi numar de cont atunci
 // se adauga o noua inregistrare la sfarsitul fisierului. Daca este gasita
 // o inregistrare cu acelasi numar de cont atunci programil se pozitioneaza
 // pe acea inregistrare si o actualizeaza.
 register int gasit=0, count=0, stare_fisier=0;
 Inregistrare tmp;
 fstream banca("banca.dat", ios::binary | ios::in | ios::out);
 if (!banca)
  {
   cerr<<"Fisierul \"banca.dat\" nu exista si nu il pot genera... \
Voi parasi aplicatia acum..."<<endl;
   cerr<<"(Mesaj din ContBancar::~ContBancar() ---> destructor"<<endl;
   exit(-1);
  }
 while (!banca.eof() && !gasit)
  {
   banca.read((unsigned char *)&tmp, sizeof(Inregistrare));
   if (!strcmp(Continut.numar, tmp.numar))
 gasit=1;
   else
 if (!banca.eof())
  count++;
  }
 stare_fisier=banca.rdstate();
 if ((stare_fisier & ios::eofbit) || (stare_fisier & ios::failbit))
  banca.clear();
 // Sterge toate erorile aparute la citire (daca acestea exista). Singurele
 // erori pe care le vom trata sunt cele referitoare la sfarsitul fisierului.
 // Nu vom trata ios::badbit. Fara aceasta stergere a erorilor
 // programul nu poate scrie datele in fisier. Erorile la care ne referim 
 // sunt: s-a atins EOF sau fisierul este gol.
 if (stare_fisier & ios::badbit)
  {
   cerr<<"Eroare fatala legata de operatiile cu fisierul \"banca.dat\"...\
Programul se va inchide..."<<endl;
   exit(-3);
  }
 banca.seekp(count*sizeof(Inregistrare), ios::beg);
 banca.write((unsigned char *)&Continut, sizeof(Inregistrare));
 banca.flush();
 banca.close();
 this->StergereMemorieObiect();
 cout<<"Destructorul a fost apelat."<<endl;
}


int main()
{
 // Liniile comentate contin un exemplu aidtional
//  cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
//   endl;
//  ContBancar *oInstanta1=new ContBancar();
//  // Se foloseste un constructor simplu cu care vom produce o instanta cu
//  // ajutorul careia vom exemplifica utilizarea operatorilor "<<" si ">>".
//  cout<<"Obiectul *oInstanta1 -----> Introduceti datele: "<<endl;
//  cin>>*oInstanta1; 
//  // Atentie: nu se foloseste pointer-ul, ci instanta spre care indica acesta
//  cout<<"Continutul obiectului *oInstanta1 este: "<<endl;
//  cout<<*oInstanta1;
//  delete oInstanta1;
//  // Aceeasi observatie ca si la (*).
 cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
  endl;
 ContBancar *oInstanta=new ContBancar("Mircea Stancu", "4",
      10, 0);
 cout<<*oInstanta<<endl<<"Se scrie in fisier..."<<endl;
 delete oInstanta;
 cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
  endl;
 ContBancar *oInstanta2=new ContBancar("4");
 // S-a folosit constructorul care citeste din fisier.
 cout<<"La contul 4 avem: "<<*oInstanta2;
 cout<<"Acum veti modifica acest cont: "<<endl;
 // Pot fi adaugate si liniile de mai jos
//  cout<<"Va rugam nu modificati numarul contului, altfel se va genera un\
// nou cont."<<endl;
//  cin>>*oInstanta2;
//  cout<<"Contul modificat este: "<<*oInstanta2<<endl;
 cout<<"Acest cont va fi scris acum in \"banca.dat\""<<endl;
 delete oInstanta2;
 // A fost apelat destructorul care a scris continutul obiectului inapoi in
 // fisier si apoi a distrus datele din memorie. (*)
 cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
  endl;
 cout<<"Introduceti datele pentru un nou cont:"<<endl;
 ContBancar *oInstanta3=new ContBancar(1);
 // Constructorul care citeste de la consola datele pentru obiect
 cout<<"Datele introduse sunt: "<<endl<<*oInstanta3<<endl;
 cout<<"Acest cont va fi scris acum in \"banca.dat\""<<endl;
 delete oInstanta3;
 // Aceeasi observatie ca si la (*).
 cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
  endl;
 ContBancar *oInstantaX=new ContBancar("4");
 cout<<"Totalul din \"banca.dat\" in lei: "<<oInstantaX->spune_total()<<endl;
 delete oInstantaX;
 return 0;
}

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile

74111121313417374414124343447 if u know the red part you can generate the orange part
1 0 1 111112222 1 1 23

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…