Treceți la conținutul principal

disciplina cpp

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <process.h>


class disciplina
{
public:
 char *denumire;
 char **prof;
 int an,nr;
 
 disciplina()
 {
 denumire=NULL;nr=0;prof=NULL;an=0;
 }

 disciplina(char *den,int n,char **ppx,int a)
 {
 strcpy(denumire,den);nr=n;prof=ppx;an=a;
 }

 disciplina(disciplina &d)
 {
 int i;
 an=d.an;
 nr=d.nr;
 if (d.denumire) 
 {
  denumire=new char[strlen(d.denumire)+1];
  strcpy(denumire,d.denumire);
 }
 else denumire=NULL;
 if (nr>0) 
 {
  prof=new char*[nr];
  for(i=0;i<nr;i++) 
  { 
  prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
  strcpy(prof[i],d.prof[i]);
  }
 }
 else prof=NULL;
 } 

 ~disciplina()
 {
 if (denumire) delete []denumire;
 if (nr>0)
 {
  for (int i=0;i<nr;i++) delete []prof[i];
  delete prof;
 }
 }

 disciplina operator=(disciplina d)
 {  
 int i;
 an=d.an;
 
 if (denumire) delete []denumire;
 denumire=NULL;
 if (d.denumire) 
 {
  denumire=new char[strlen(d.denumire)+1];
  strcpy(denumire,d.denumire);
 }
 if (nr>0)
 {
  for (i=0;i<nr;i++) delete []prof[i];
  delete prof;
  prof=NULL;
 }
 nr=d.nr;
 if (nr>0)
 {
  prof=new char*[nr];
  for (i=0;i<nr;i++) 
  { 
  prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
  strcpy(prof[i],d.prof[i]);
  }
 }
 else prof=NULL;
 return *this;
 }

 disciplina operator+(char *pr)
 {
 disciplina aux;
 int i=0;

 aux.an=an;
 if (denumire)
 {
  aux.denumire=new char[strlen(denumire)+1];
  strcpy(aux.denumire,denumire);
 }
 aux.nr=nr+1;
 if (nr==0)
 {
  aux.prof=new char*[1];
  aux.prof[0]=new char[strlen(pr)+1];
  strcpy(aux.prof[0],pr);
 }
 else if (nr>0)
  {
  aux.prof=new char*[aux.nr];
  for (i=0;i<nr;i++)
  {
   aux.prof[i]=new char[strlen(prof[i])+1];
   strcpy(aux.prof[i],prof[i]);
  }
  aux.prof[nr]=new char[strlen(pr)+1];
  strcpy(aux.prof[nr],pr);
  }
 return aux;
 }

 disciplina operator-(char *pr)
 {
 int i,j=0,contor=0;
 if (nr>0) 
 {
  disciplina aux;
  for (i=0;i<nr;i++)
  if ( (stricmp(prof[i],pr))==0 ) contor=1;
  if (contor==0) return *this;
  else
  {
   aux.nr=nr-contor;
   if (aux.nr>0)
   {
   aux.an=an;
   if (denumire) 
   {
    aux.denumire=new char[strlen(denumire)+1];
    strcpy(aux.denumire,denumire);
   }
   else aux.denumire=NULL;
   aux.prof=new char*[aux.nr];
   for (i=0;i<nr;i++)
    if ( (stricmp(prof[i],pr))!=0 )
    {
    aux.prof[j]=new char[strlen(prof[i])+1];
    strcpy(aux.prof[j],prof[i]);
    j++;
    }
   }
   else
   {
   aux.an=an;
   if (denumire) 
   {
    aux.denumire=new char[strlen(denumire)+1];
    strcpy(aux.denumire,denumire);
   }
   else aux.denumire=NULL;
   aux.prof=NULL;
   }
  return aux;
  }
 }
 else return *this;
 }

 friend ostream &operator<<(ostream &ies,disciplina d)
 {
 int i;
 if (d.denumire) ies<<"\nDenumire disciplina: \t"<<d.denumire<<endl;
  else ies<<"Denumirea disciplinei nu a fost introdusa"<<endl;
 if (d.an>0) ies<<"Anul in care se studiaza disciplina: "<<d.an<<endl;
  else ies<<"Anul nu a fost introdus"<<endl;
 if (d.nr>0)
 {
  ies<<"Numar de profesori: \t"<<d.nr<<endl;
  ies<<"Nume profesori: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nr;i++) ies<<"\t"<<d.prof[i]<<endl;
 }
 else ies<<"Nu exista profesori pentru disciplina introdusa";
 ies<<endl;
 return ies;
 }

 friend istream &operator>>(istream &intr,disciplina &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 //Introducere dinamica a denumirii
 cout<<"Denumirea disciplinei: ";intr>>temp;
 d.denumire=new char[strlen(temp)+1];
 strcpy(d.denumire,temp);
 //Introducere dinamica a denumirilor profesorilor 
 cout<<"Numar de profesori: ";intr>>d.nr;
 if (d.nr>0)
 {
  d.prof=new char*[d.nr];
  for (i=0;i<d.nr;i++)
  {
  cout<<"Nume profesor "<<i+1<<": ";intr>>temp;
  d.prof[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.prof[i],temp);
  }
 }
 else d.prof=NULL;
 cout<<"Anul de studiu: ";intr>>d.an;
 return intr;
 }
 
 friend ofstream &operator<<(ofstream &ies,disciplina &d)
 {
 int i;
 ies<<d.an<<endl;
 ies<<d.nr<<endl;
 ies<<d.denumire<<endl;
 if (d.nr!=0) for (i=0;i<d.nr;i++) ies<<d.prof[i]<<endl;
 return ies;
 }

 friend ifstream &operator>>(ifstream &intr,disciplina &d)
 {
 int i;
 disciplina aux;
 char temp[30];
 
 intr>>d.an;
 intr>>d.nr;
 
 intr>>temp;
 d.denumire=new char[strlen(temp)+1];
 strcpy(d.denumire,temp);
 if (d.nr>0)
 {
  d.prof=new char*[d.nr];
  for (i=0;i<d.nr;i++)
  {
  intr>>temp;
  d.prof[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.prof[i],temp);
  }
 }
 else d.prof=NULL;
 return intr;
 }
 
};

//***************************CLASA AN DE STUDIU*******************************

class an_stud
{
public:
 char **discipline;
 char **prof;
 int an,nrp,nrd;
 
 an_stud()
 {
 discipline=NULL;nrp=0;nrd=0;prof=NULL;an=0;
 }

 an_stud(char **dis,int n1,char **ppx,int n2,int a)
 {
 discipline=dis;nrd=n1;prof=ppx;nrp=n2;an=a;
 }

 an_stud(an_stud &d)
 {
 int i;
 an=d.an;
 nrp=d.nrp;
 nrd=d.nrd;
 
 if (nrd>0) 
 {
  discipline=new char*[nrd];
  for(i=0;i<nrd;i++) 
  { 
  discipline[i]=new char[strlen(d.discipline[i])+1];
  strcpy(discipline[i],d.discipline[i]);
  }
 }
 else discipline=NULL;

 if (nrp>0) 
 {
  prof=new char*[nrp];
  for(i=0;i<nrp;i++) 
  { 
  prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
  strcpy(prof[i],d.prof[i]);
  }
 }
 else prof=NULL;
 } 

 ~an_stud()
 {
 if (nrd>0)
 {
  for (int i=0;i<nrd;i++) delete []discipline[i];
  delete discipline;
 }

 if (nrp>0)
 {
  for (int i=0;i<nrp;i++) delete []prof[i];
  delete prof;
 }
 }

 an_stud operator=(an_stud d)
 {  
 int i;
 an=d.an;
 
 if (nrd>0)
 {
  for (i=0;i<nrd;i++) delete []discipline[i];
  delete discipline;
  discipline=NULL;
 }
 nrd=d.nrd;
 if (nrd>0)
 {
  discipline=new char*[nrd];
  for (i=0;i<nrd;i++) 
  { 
  discipline[i]=new char[strlen(d.discipline[i])+1];
  strcpy(discipline[i],d.discipline[i]);
  }
 }
 else discipline=NULL;

 if (nrp>0)
 {
  for (i=0;i<nrp;i++) delete []prof[i];
  delete prof;
  prof=NULL;
 }
 nrp=d.nrp;
 if (nrp>0)
 {
  prof=new char*[nrp];
  for (i=0;i<nrp;i++) 
  { 
  prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
  strcpy(prof[i],d.prof[i]);
  }
 }
 else prof=NULL;
 return *this;
 }

 an_stud operator-(disciplina &d)
 { 
 int i,j=0,contor=0;
 if (an==d.an)
 {
  if (nrd>0)
  {
  an_stud aux;
  for (i=0;i<nrd;i++)
   if (stricmp(discipline[i],d.denumire)==0) contor=1;
  if (contor==0) return *this;
  else
  {
   aux.nrd=nrd-contor;
   if (aux.nrd>0)
   {
   aux.an=an;
   aux.discipline=new char*[aux.nrd];
   for (i=0;i<nrd;i++)
    if (stricmp(discipline[i],d.denumire)!=0 )
    {
    aux.discipline[j]=new char[strlen(discipline[i])+1];
    strcpy(aux.discipline[j],discipline[i]);
    j++;
    }
   
   int cont=0;
   for (i=0;i<nrp;i++)
   {
    int cc=0;
    for (int k=0;k<d.nr;k++)
    if (stricmp(prof[i],d.prof[k])==0) cc=1;
    if (!cc) cont++;
   }
   
   aux.nrp=cont;
   if (aux.nrp>0)
   {
    aux.prof=new char*[aux.nrp];
    j=0;
    for (i=0;i<nrp;i++)
    {
    int cc=0;
    for (int k=0;k<d.nr;k++)
     if (stricmp(prof[i],d.prof[k])==0) cc=1;
    if (!cc)
    {
     aux.prof[j]=new char[strlen(prof[i])+1];
     strcpy(aux.prof[j],prof[i]);
     j++;
    }
    }
   }
   else 
   {
    aux.nrp=0;
    aux.discipline=NULL;
   }
   }
   else
   {
   aux.an=an;
   aux.discipline=NULL;
   aux.prof=NULL;
   }
  return aux;
  }
  }
  else return *this;
 }
 else return *this;
 }

 an_stud operator+(disciplina &d)
 { 
 int i,j=0;
 if (an==d.an)
 {
  if (!d.denumire) return *this;
  else
  {
  an_stud aux;
  aux.an=an;
  aux.nrd=nrd+1;
  if (nrd==0)
  {
   aux.discipline=new char*[1];
   aux.discipline[0]=new char[strlen(d.denumire)+1];
   strcpy(aux.discipline[0],d.denumire);
  }
  else if (nrd>0)
   {
   aux.discipline=new char*[aux.nrd];
   for (i=0;i<nrd;i++)
   {
    aux.discipline[i]=new char[strlen(discipline[i])+1];
    strcpy(aux.discipline[i],discipline[i]);
   }
   aux.discipline[nrd]=new char[strlen(d.denumire)+1];
   strcpy(aux.discipline[nrd],d.denumire);
   }

  int cc,j=0,contor=0;
  for (i=0;i<d.nr;i++)
  {
   cc=0;
   for (j=0;j<nrp;j++)
   if (stricmp(d.prof[i],prof[j])!=0) cc++;
   if (cc==nrp) contor++;
  }
   
  aux.nrp=nrp+contor;
  if (nrp==0)
  {
   aux.prof=new char*[d.nr];
   for (i=0;i<d.nr;i++)
   {
   aux.prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
   strcpy(aux.prof[i],d.prof[i]);
   }
  }
  else if (nrp>0)
   {
   aux.prof=new char*[aux.nrp];
   for (i=0;i<nrp;i++)
   {
    aux.prof[i]=new char[strlen(prof[i])+1];
    strcpy(aux.prof[i],prof[i]);
   }
   int k=nrp;
   for (i=0;i<d.nr;i++)
   {
    cc=0;
    for (j=0;j<nrp;j++)
    if (stricmp(d.prof[i],prof[j])!=0) cc++;
    if (cc==nrp)
    {
     aux.prof[k]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
     strcpy(aux.prof[k],d.prof[i]);
     k++;
    }
   }
   } 
  return aux;
  }
 }
 else return *this;
 }

 an_stud operator+(int a)
 {
 an+=a;
 return *this;
 }

 an_stud operator-(int a)
 {
 an-=a;
 return *this;
 }

 an_stud operator++()
 {
 an++;
 return *this;
 }

 an_stud operator--()
 {
 an--;
 return *this;
 }

 friend ostream &operator<<(ostream &ies,an_stud d)
 {
 int i;
 if (d.an>0) ies<<"Anul in care se studiaza disciplina: "<<d.an<<endl;
  else ies<<"Anul nu a fost introdus"<<endl;
 
 if (d.nrd>0)
 {
  ies<<"Numar de discipline: \t"<<d.nrd<<endl;
  ies<<"Denumiri discipline: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nrd;i++) ies<<"\t"<<d.discipline[i]<<endl;
 }
 else ies<<"Nu exista discipline pentru anul introdus"<<endl;
 
 if (d.nrp>0)
 {
  ies<<"Numar de profesori: \t"<<d.nrp<<endl;
  ies<<"Nume profesori: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nrp;i++) ies<<"\t"<<d.prof[i]<<endl;
 }
 else ies<<"Nu exista profesori pentru anul introdus";
 ies<<endl;
 return ies;
 }


 friend istream &operator>>(istream &intr,an_stud &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 cout<<"Anul de studiu: ";intr>>d.an;

 cout<<"Numar de discipline: ";intr>>d.nrd;
 if (d.nrd>0)
 {
  d.discipline=new char*[d.nrd];
  for (i=0;i<d.nrd;i++)
  {
  cout<<"\tdisciplina "<<i+1<<": ";intr>>temp;
  d.discipline[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.discipline[i],temp);
  }
 }
 else d.discipline=NULL;
 
 cout<<"Numar de profesori: ";intr>>d.nrp;
 if (d.nrp>0)
 {
  d.prof=new char*[d.nrp];
  for (i=0;i<d.nrp;i++)
  {
  cout<<"\tprofesor "<<i+1<<": ";intr>>temp;
  d.prof[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.prof[i],temp);
  }
 }
 else d.prof=NULL;
 
 return intr;
 }
 
 friend ofstream &operator<<(ofstream &ies,an_stud &d)
 {
 int i;
 ies<<d.an<<endl;
 ies<<d.nrd<<endl;
 ies<<d.nrp<<endl;
 if (d.nrd!=0) for (i=0;i<d.nrd;i++) ies<<d.discipline[i]<<endl;
 if (d.nrp!=0) for (i=0;i<d.nrp;i++) ies<<d.prof[i]<<endl;
 return ies;
 }

 friend ifstream &operator>>(ifstream &intr,an_stud &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 
 intr>>d.an;
 intr>>d.nrd;
 intr>>d.nrp;
 
 if (d.nrd>0)
 {
  d.discipline=new char*[d.nrd];
  for (i=0;i<d.nrd;i++)
  {
  intr>>temp;
  d.discipline[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.discipline[i],temp);
  }
 }
 else d.discipline=NULL;
 if (d.nrp>0)
 {
  d.prof=new char*[d.nrp];
  for (i=0;i<d.nrp;i++)
  {
  intr>>temp;
  d.prof[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.prof[i],temp);
  }
 }
 else d.prof=NULL;
 return intr;
 }
 
};

//***************************CLASA PROFESOR*******************************

class prof
{
public:
 char **discipline,*nume;
 int *ani;
 int nra,nrd;
 
 prof()
 {
 discipline=NULL;nrd=0;ani=NULL;nra=0;nume=NULL;
 }

 prof(char **dis,int n1,char *n,int *a,int n2)
 {
 discipline=dis;nrd=n1;strcpy(nume,n);ani=a;nra=n2;
 }

 prof(prof &d)
 {
 int i;
 nra=d.nra;
 nrd=d.nrd;
 
 if (d.nrd>0) 
 {
  discipline=new char*[d.nrd];
  for(i=0;i<d.nrd;i++) 
  { 
  discipline[i]=new char[strlen(d.discipline[i])+1];
  strcpy(discipline[i],d.discipline[i]);
  }
 }
 else discipline=NULL;

 if (d.nra>0) 
 {
  ani=new int[d.nra];
  for(i=0;i<nra;i++) ani[i]=d.ani[i];
 }
 else ani=NULL;

 if (d.nume!=NULL) 
 {
  nume=new char[strlen(d.nume)+1];
  strcpy(nume,d.nume);
 }
 else nume=NULL;
 } 

 ~prof()
 {
 if (nrd>0)
 {
  for (int i=0;i<nrd;i++) delete []discipline[i];
  delete discipline;
 }

 if (ani) delete ani;//ani=NULL;
 if (nume) delete []nume;
 }

 prof operator=(prof d)
 {  
 int i;
  
 if (nume) 
 {
  delete []nume;
  nume=NULL;
 }
 if (d.nume) 
 {
  nume=new char[strlen(d.nume)+1];
  strcpy(nume,d.nume);
 }
 if (nrd>0)
 {
  for (i=0;i<nrd;i++) 
  {
  delete []discipline[i];
  discipline[i]=NULL;
  }
  delete discipline;
  discipline=NULL;
 }
 nrd=d.nrd;
 if (nrd>0)
 {
  discipline=new char*[nrd];
  for (i=0;i<nrd;i++) 
  { 
  discipline[i]=new char[strlen(d.discipline[i])+1];
  strcpy(discipline[i],d.discipline[i]);
  }
 }
 else discipline=NULL;
 if (ani) 
 {
  delete ani;
  ani=NULL;
 }
 nra=d.nra;
 if (d.ani)
 {
  ani=new int[nra];
  for(i=0;i<nra;i++) ani[i]=d.ani[i];
 }
 else ani=NULL;
 return *this;
 }

 friend ostream &operator<<(ostream &ies,prof d)
 {
 int i;
 if (d.nume) ies<<"Numele profesorului: "<<d.nume<<endl;
  else ies<<"Numele profesorului nu a fost introdus !"<<endl;
 
 if (d.nrd>0)
 {
  ies<<"Numar de discipline: \t"<<d.nrd<<endl;
  ies<<"Denumiri discipline: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nrd;i++) ies<<"\t"<<d.discipline[i]<<endl;
 }
 else ies<<"Nu exista discipline pentru anul introdus"<<endl;
 
 if (d.nra>0)
 {
  ies<<"Numar de ani la care preda: \t"<<d.nra<<endl;
  ies<<"Anii la care preda: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nra;i++) ies<<"\t"<<d.ani[i];
 }
 else ies<<"Profesorul introdus nu preda la nici un an !";
 ies<<endl;
 return ies;
 }

 friend istream &operator>>(istream &intr,prof &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 cout<<"Numele profesorului: ";intr>>temp;
 d.nume=new char[strlen(temp)+1];
 strcpy(d.nume,temp);

 cout<<"Numar de discipline: ";intr>>d.nrd;
 if (d.nrd>0)
 {
  d.discipline=new char*[d.nrd];
  for (i=0;i<d.nrd;i++)
  {
  cout<<"\tdisciplina "<<i+1<<": ";intr>>temp;
  d.discipline[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.discipline[i],temp);
  }
 }
 else d.discipline=NULL;
 
 cout<<"Numar de ani la care preda: ";intr>>d.nra;
 if (d.nra>0)
 {
  d.ani=new int[d.nra];
  for (i=0;i<d.nra;i++)
  {
  cout<<"\tAnul: ";
  intr>>d.ani[i];
  }
 }
 else d.ani=NULL;
 
 return intr;
 }

 friend ofstream &operator<<(ofstream &ies,prof &d)
 {
 int i;
 ies<<d.nume<<endl;
 ies<<d.nrd<<endl;
 ies<<d.nra<<endl;
 if (d.nrd!=0) for (i=0;i<d.nrd;i++) ies<<d.discipline[i]<<endl;
 if (d.nra!=0) for (i=0;i<d.nra;i++) ies<<d.ani[i]<<endl;
 return ies;
 }

 friend ifstream &operator>>(ifstream &intr,prof &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 
 intr>>temp;
 d.nume=new char[strlen(temp)+1];
 strcpy(d.nume,temp);
 
 intr>>d.nrd;
 intr>>d.nra;
 
 if (d.nrd>0)
 {
  d.discipline=new char*[d.nrd];
  for (i=0;i<d.nrd;i++)
  {
  intr>>temp;
  d.discipline[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.discipline[i],temp);
  }
 }
 else d.discipline=NULL;
 if (d.nra>0)
 {
  d.ani=new int[d.nra];
  for (i=0;i<d.nra;i++) intr>>d.ani[i];
 }
 else d.ani=NULL;
 return intr;
 }


};

void main()
{
//CLASA PROF


 prof aux; 
 int n,i;
 
 ifstream fisin;
 fisin.open("profesori.txt");
 if (!fisin)
 {
  cout<<"Fisierul nu a fost gasit !";
  exit(0);
 }
 n=0;
 fisin>>aux;
 cout<<aux;
 fisin.close(); 


 
/* 
 prof a1,a2;
 cin>>a1;
 
 ofstream fisout;
 fisout.open("profesori.txt",ios::out);
 if (!fisout) 
 {
 cout<<"Eroare la alocare fisier !";
 exit(1);
 }
 fisout<<a1;//salveaza obiectul d1 in fisier
 //fisout<<d2;
 fisout.close();
 
 ifstream fisin;
 fisin.open("profesori.txt",ios::in);
 if (!fisin)
 {
 cout<<"Fisierul nu a fost gasit !";
 exit(2);
 }
 fisin>>a2;//incarca obiectul d1 din fisier
 cout<<a2;//afiseaza obiectul incarcat din fisier
 fisin.close();
*/ 
 
 
 
 
 
 
//CLASA AN DE STUDIU 
/* an_stud a1,a2;
 cin>>a1;
 cout<<"\n";
 disciplina d1;
 cin>>d1;
 cout<<"\n"<<a1+d1;
 

 ofstream fisout;
 fisout.open("an_de_studiu.txt",ios::out);
 if (!fisout) 
 {
 cout<<"Eroare la alocare fisier !";
 exit(1);
 }
 fisout<<a1;//salveaza obiectul d1 in fisier
 //fisout<<d2;
 fisout.close();
 
 ifstream fisin;
 fisin.open("an_de_studiu.txt",ios::in);
 if (!fisin)
 {
 cout<<"Fisierul nu a fost gasit !";
 exit(2);
 }
 fisin>>a2;//incarca obiectul d1 din fisier
 cout<<a2;//afiseaza obiectul incarcat din fisier
 fisin.close();
*/

 
//CLASA DISCIPLINA 
/* disciplina d1,d2;
 //disciplina d2;
 cin>>d1;
 //cout<<d1;
 //disciplina d2,d3;
 //d2=d1;
 
 ofstream fisout;
 fisout.open("disciplina.txt",ios::out);
 if (!fisout) 
 {
 cout<<"Eroare la alocare fisier !";
 exit(1);
 }
 fisout<<d1;//salveaza obiectul d1 in fisier
 //fisout<<d2;
 fisout.close();
 
 ifstream fisin;
 fisin.open("disciplina.txt",ios::in);
 if (!fisin)
 {
 cout<<"Fisierul nu a fost gasit !";
 exit(2);
 }
 fisin>>d2;//incarca obiectul d1 din fisier
 cout<<d2;//afiseaza obiectul incarcat din fisier
 //fisin>>d3;
 //cout<<d3;
 fisin.close();

 
 
 //d2=d1+"GEORGE";
   // cout<<d2;
 //cout<<d2;
 //cout<<d2;
 //d2=d1; 
 //cout<<d1;
 //cout<<d2;
*/

}

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile
BPN = 2 POW 74207281 -1

odd impar
even par

!!! any even number is a sum of two even numbers or two odd numbers or two prime numbers
!!! any odd number is a sum of a odd number and a even numbers
!!!  prime numbers can not be a sum of two prime numbers but will be a sum of a prime number and an even number 
!!! any prime numbers will be odd too but not all odd number are primes
!!! all the numbers formed by same digit  1,3,7,9 are not prime numbers except 11


0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 
37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 
79, 83, 89, 97

1 = 1 + 0+ 0              0
2 = 1 + 1+ 0              1
3 = 2 + 1+ 0              1

small numbers 

5 = 3 + 2+ 0              2
7 = 5 + 2 + 0              2
11 = 7 + 3 + 1            4
13 = 11+2 + 0            2
17 = 13 + 3 + 1 4
19 = 17 + 2+ 0 2
23 = 19 + 3 + 1 4
29 = 23 + 5 + …

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…