Treceți la conținutul principal

disciplina cpp

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <process.h>


class disciplina
{
public:
 char *denumire;
 char **prof;
 int an,nr;
 
 disciplina()
 {
 denumire=NULL;nr=0;prof=NULL;an=0;
 }

 disciplina(char *den,int n,char **ppx,int a)
 {
 strcpy(denumire,den);nr=n;prof=ppx;an=a;
 }

 disciplina(disciplina &d)
 {
 int i;
 an=d.an;
 nr=d.nr;
 if (d.denumire) 
 {
  denumire=new char[strlen(d.denumire)+1];
  strcpy(denumire,d.denumire);
 }
 else denumire=NULL;
 if (nr>0) 
 {
  prof=new char*[nr];
  for(i=0;i<nr;i++) 
  { 
  prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
  strcpy(prof[i],d.prof[i]);
  }
 }
 else prof=NULL;
 } 

 ~disciplina()
 {
 if (denumire) delete []denumire;
 if (nr>0)
 {
  for (int i=0;i<nr;i++) delete []prof[i];
  delete prof;
 }
 }

 disciplina operator=(disciplina d)
 {  
 int i;
 an=d.an;
 
 if (denumire) delete []denumire;
 denumire=NULL;
 if (d.denumire) 
 {
  denumire=new char[strlen(d.denumire)+1];
  strcpy(denumire,d.denumire);
 }
 if (nr>0)
 {
  for (i=0;i<nr;i++) delete []prof[i];
  delete prof;
  prof=NULL;
 }
 nr=d.nr;
 if (nr>0)
 {
  prof=new char*[nr];
  for (i=0;i<nr;i++) 
  { 
  prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
  strcpy(prof[i],d.prof[i]);
  }
 }
 else prof=NULL;
 return *this;
 }

 disciplina operator+(char *pr)
 {
 disciplina aux;
 int i=0;

 aux.an=an;
 if (denumire)
 {
  aux.denumire=new char[strlen(denumire)+1];
  strcpy(aux.denumire,denumire);
 }
 aux.nr=nr+1;
 if (nr==0)
 {
  aux.prof=new char*[1];
  aux.prof[0]=new char[strlen(pr)+1];
  strcpy(aux.prof[0],pr);
 }
 else if (nr>0)
  {
  aux.prof=new char*[aux.nr];
  for (i=0;i<nr;i++)
  {
   aux.prof[i]=new char[strlen(prof[i])+1];
   strcpy(aux.prof[i],prof[i]);
  }
  aux.prof[nr]=new char[strlen(pr)+1];
  strcpy(aux.prof[nr],pr);
  }
 return aux;
 }

 disciplina operator-(char *pr)
 {
 int i,j=0,contor=0;
 if (nr>0) 
 {
  disciplina aux;
  for (i=0;i<nr;i++)
  if ( (stricmp(prof[i],pr))==0 ) contor=1;
  if (contor==0) return *this;
  else
  {
   aux.nr=nr-contor;
   if (aux.nr>0)
   {
   aux.an=an;
   if (denumire) 
   {
    aux.denumire=new char[strlen(denumire)+1];
    strcpy(aux.denumire,denumire);
   }
   else aux.denumire=NULL;
   aux.prof=new char*[aux.nr];
   for (i=0;i<nr;i++)
    if ( (stricmp(prof[i],pr))!=0 )
    {
    aux.prof[j]=new char[strlen(prof[i])+1];
    strcpy(aux.prof[j],prof[i]);
    j++;
    }
   }
   else
   {
   aux.an=an;
   if (denumire) 
   {
    aux.denumire=new char[strlen(denumire)+1];
    strcpy(aux.denumire,denumire);
   }
   else aux.denumire=NULL;
   aux.prof=NULL;
   }
  return aux;
  }
 }
 else return *this;
 }

 friend ostream &operator<<(ostream &ies,disciplina d)
 {
 int i;
 if (d.denumire) ies<<"\nDenumire disciplina: \t"<<d.denumire<<endl;
  else ies<<"Denumirea disciplinei nu a fost introdusa"<<endl;
 if (d.an>0) ies<<"Anul in care se studiaza disciplina: "<<d.an<<endl;
  else ies<<"Anul nu a fost introdus"<<endl;
 if (d.nr>0)
 {
  ies<<"Numar de profesori: \t"<<d.nr<<endl;
  ies<<"Nume profesori: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nr;i++) ies<<"\t"<<d.prof[i]<<endl;
 }
 else ies<<"Nu exista profesori pentru disciplina introdusa";
 ies<<endl;
 return ies;
 }

 friend istream &operator>>(istream &intr,disciplina &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 //Introducere dinamica a denumirii
 cout<<"Denumirea disciplinei: ";intr>>temp;
 d.denumire=new char[strlen(temp)+1];
 strcpy(d.denumire,temp);
 //Introducere dinamica a denumirilor profesorilor 
 cout<<"Numar de profesori: ";intr>>d.nr;
 if (d.nr>0)
 {
  d.prof=new char*[d.nr];
  for (i=0;i<d.nr;i++)
  {
  cout<<"Nume profesor "<<i+1<<": ";intr>>temp;
  d.prof[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.prof[i],temp);
  }
 }
 else d.prof=NULL;
 cout<<"Anul de studiu: ";intr>>d.an;
 return intr;
 }
 
 friend ofstream &operator<<(ofstream &ies,disciplina &d)
 {
 int i;
 ies<<d.an<<endl;
 ies<<d.nr<<endl;
 ies<<d.denumire<<endl;
 if (d.nr!=0) for (i=0;i<d.nr;i++) ies<<d.prof[i]<<endl;
 return ies;
 }

 friend ifstream &operator>>(ifstream &intr,disciplina &d)
 {
 int i;
 disciplina aux;
 char temp[30];
 
 intr>>d.an;
 intr>>d.nr;
 
 intr>>temp;
 d.denumire=new char[strlen(temp)+1];
 strcpy(d.denumire,temp);
 if (d.nr>0)
 {
  d.prof=new char*[d.nr];
  for (i=0;i<d.nr;i++)
  {
  intr>>temp;
  d.prof[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.prof[i],temp);
  }
 }
 else d.prof=NULL;
 return intr;
 }
 
};

//***************************CLASA AN DE STUDIU*******************************

class an_stud
{
public:
 char **discipline;
 char **prof;
 int an,nrp,nrd;
 
 an_stud()
 {
 discipline=NULL;nrp=0;nrd=0;prof=NULL;an=0;
 }

 an_stud(char **dis,int n1,char **ppx,int n2,int a)
 {
 discipline=dis;nrd=n1;prof=ppx;nrp=n2;an=a;
 }

 an_stud(an_stud &d)
 {
 int i;
 an=d.an;
 nrp=d.nrp;
 nrd=d.nrd;
 
 if (nrd>0) 
 {
  discipline=new char*[nrd];
  for(i=0;i<nrd;i++) 
  { 
  discipline[i]=new char[strlen(d.discipline[i])+1];
  strcpy(discipline[i],d.discipline[i]);
  }
 }
 else discipline=NULL;

 if (nrp>0) 
 {
  prof=new char*[nrp];
  for(i=0;i<nrp;i++) 
  { 
  prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
  strcpy(prof[i],d.prof[i]);
  }
 }
 else prof=NULL;
 } 

 ~an_stud()
 {
 if (nrd>0)
 {
  for (int i=0;i<nrd;i++) delete []discipline[i];
  delete discipline;
 }

 if (nrp>0)
 {
  for (int i=0;i<nrp;i++) delete []prof[i];
  delete prof;
 }
 }

 an_stud operator=(an_stud d)
 {  
 int i;
 an=d.an;
 
 if (nrd>0)
 {
  for (i=0;i<nrd;i++) delete []discipline[i];
  delete discipline;
  discipline=NULL;
 }
 nrd=d.nrd;
 if (nrd>0)
 {
  discipline=new char*[nrd];
  for (i=0;i<nrd;i++) 
  { 
  discipline[i]=new char[strlen(d.discipline[i])+1];
  strcpy(discipline[i],d.discipline[i]);
  }
 }
 else discipline=NULL;

 if (nrp>0)
 {
  for (i=0;i<nrp;i++) delete []prof[i];
  delete prof;
  prof=NULL;
 }
 nrp=d.nrp;
 if (nrp>0)
 {
  prof=new char*[nrp];
  for (i=0;i<nrp;i++) 
  { 
  prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
  strcpy(prof[i],d.prof[i]);
  }
 }
 else prof=NULL;
 return *this;
 }

 an_stud operator-(disciplina &d)
 { 
 int i,j=0,contor=0;
 if (an==d.an)
 {
  if (nrd>0)
  {
  an_stud aux;
  for (i=0;i<nrd;i++)
   if (stricmp(discipline[i],d.denumire)==0) contor=1;
  if (contor==0) return *this;
  else
  {
   aux.nrd=nrd-contor;
   if (aux.nrd>0)
   {
   aux.an=an;
   aux.discipline=new char*[aux.nrd];
   for (i=0;i<nrd;i++)
    if (stricmp(discipline[i],d.denumire)!=0 )
    {
    aux.discipline[j]=new char[strlen(discipline[i])+1];
    strcpy(aux.discipline[j],discipline[i]);
    j++;
    }
   
   int cont=0;
   for (i=0;i<nrp;i++)
   {
    int cc=0;
    for (int k=0;k<d.nr;k++)
    if (stricmp(prof[i],d.prof[k])==0) cc=1;
    if (!cc) cont++;
   }
   
   aux.nrp=cont;
   if (aux.nrp>0)
   {
    aux.prof=new char*[aux.nrp];
    j=0;
    for (i=0;i<nrp;i++)
    {
    int cc=0;
    for (int k=0;k<d.nr;k++)
     if (stricmp(prof[i],d.prof[k])==0) cc=1;
    if (!cc)
    {
     aux.prof[j]=new char[strlen(prof[i])+1];
     strcpy(aux.prof[j],prof[i]);
     j++;
    }
    }
   }
   else 
   {
    aux.nrp=0;
    aux.discipline=NULL;
   }
   }
   else
   {
   aux.an=an;
   aux.discipline=NULL;
   aux.prof=NULL;
   }
  return aux;
  }
  }
  else return *this;
 }
 else return *this;
 }

 an_stud operator+(disciplina &d)
 { 
 int i,j=0;
 if (an==d.an)
 {
  if (!d.denumire) return *this;
  else
  {
  an_stud aux;
  aux.an=an;
  aux.nrd=nrd+1;
  if (nrd==0)
  {
   aux.discipline=new char*[1];
   aux.discipline[0]=new char[strlen(d.denumire)+1];
   strcpy(aux.discipline[0],d.denumire);
  }
  else if (nrd>0)
   {
   aux.discipline=new char*[aux.nrd];
   for (i=0;i<nrd;i++)
   {
    aux.discipline[i]=new char[strlen(discipline[i])+1];
    strcpy(aux.discipline[i],discipline[i]);
   }
   aux.discipline[nrd]=new char[strlen(d.denumire)+1];
   strcpy(aux.discipline[nrd],d.denumire);
   }

  int cc,j=0,contor=0;
  for (i=0;i<d.nr;i++)
  {
   cc=0;
   for (j=0;j<nrp;j++)
   if (stricmp(d.prof[i],prof[j])!=0) cc++;
   if (cc==nrp) contor++;
  }
   
  aux.nrp=nrp+contor;
  if (nrp==0)
  {
   aux.prof=new char*[d.nr];
   for (i=0;i<d.nr;i++)
   {
   aux.prof[i]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
   strcpy(aux.prof[i],d.prof[i]);
   }
  }
  else if (nrp>0)
   {
   aux.prof=new char*[aux.nrp];
   for (i=0;i<nrp;i++)
   {
    aux.prof[i]=new char[strlen(prof[i])+1];
    strcpy(aux.prof[i],prof[i]);
   }
   int k=nrp;
   for (i=0;i<d.nr;i++)
   {
    cc=0;
    for (j=0;j<nrp;j++)
    if (stricmp(d.prof[i],prof[j])!=0) cc++;
    if (cc==nrp)
    {
     aux.prof[k]=new char[strlen(d.prof[i])+1];
     strcpy(aux.prof[k],d.prof[i]);
     k++;
    }
   }
   } 
  return aux;
  }
 }
 else return *this;
 }

 an_stud operator+(int a)
 {
 an+=a;
 return *this;
 }

 an_stud operator-(int a)
 {
 an-=a;
 return *this;
 }

 an_stud operator++()
 {
 an++;
 return *this;
 }

 an_stud operator--()
 {
 an--;
 return *this;
 }

 friend ostream &operator<<(ostream &ies,an_stud d)
 {
 int i;
 if (d.an>0) ies<<"Anul in care se studiaza disciplina: "<<d.an<<endl;
  else ies<<"Anul nu a fost introdus"<<endl;
 
 if (d.nrd>0)
 {
  ies<<"Numar de discipline: \t"<<d.nrd<<endl;
  ies<<"Denumiri discipline: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nrd;i++) ies<<"\t"<<d.discipline[i]<<endl;
 }
 else ies<<"Nu exista discipline pentru anul introdus"<<endl;
 
 if (d.nrp>0)
 {
  ies<<"Numar de profesori: \t"<<d.nrp<<endl;
  ies<<"Nume profesori: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nrp;i++) ies<<"\t"<<d.prof[i]<<endl;
 }
 else ies<<"Nu exista profesori pentru anul introdus";
 ies<<endl;
 return ies;
 }


 friend istream &operator>>(istream &intr,an_stud &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 cout<<"Anul de studiu: ";intr>>d.an;

 cout<<"Numar de discipline: ";intr>>d.nrd;
 if (d.nrd>0)
 {
  d.discipline=new char*[d.nrd];
  for (i=0;i<d.nrd;i++)
  {
  cout<<"\tdisciplina "<<i+1<<": ";intr>>temp;
  d.discipline[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.discipline[i],temp);
  }
 }
 else d.discipline=NULL;
 
 cout<<"Numar de profesori: ";intr>>d.nrp;
 if (d.nrp>0)
 {
  d.prof=new char*[d.nrp];
  for (i=0;i<d.nrp;i++)
  {
  cout<<"\tprofesor "<<i+1<<": ";intr>>temp;
  d.prof[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.prof[i],temp);
  }
 }
 else d.prof=NULL;
 
 return intr;
 }
 
 friend ofstream &operator<<(ofstream &ies,an_stud &d)
 {
 int i;
 ies<<d.an<<endl;
 ies<<d.nrd<<endl;
 ies<<d.nrp<<endl;
 if (d.nrd!=0) for (i=0;i<d.nrd;i++) ies<<d.discipline[i]<<endl;
 if (d.nrp!=0) for (i=0;i<d.nrp;i++) ies<<d.prof[i]<<endl;
 return ies;
 }

 friend ifstream &operator>>(ifstream &intr,an_stud &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 
 intr>>d.an;
 intr>>d.nrd;
 intr>>d.nrp;
 
 if (d.nrd>0)
 {
  d.discipline=new char*[d.nrd];
  for (i=0;i<d.nrd;i++)
  {
  intr>>temp;
  d.discipline[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.discipline[i],temp);
  }
 }
 else d.discipline=NULL;
 if (d.nrp>0)
 {
  d.prof=new char*[d.nrp];
  for (i=0;i<d.nrp;i++)
  {
  intr>>temp;
  d.prof[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.prof[i],temp);
  }
 }
 else d.prof=NULL;
 return intr;
 }
 
};

//***************************CLASA PROFESOR*******************************

class prof
{
public:
 char **discipline,*nume;
 int *ani;
 int nra,nrd;
 
 prof()
 {
 discipline=NULL;nrd=0;ani=NULL;nra=0;nume=NULL;
 }

 prof(char **dis,int n1,char *n,int *a,int n2)
 {
 discipline=dis;nrd=n1;strcpy(nume,n);ani=a;nra=n2;
 }

 prof(prof &d)
 {
 int i;
 nra=d.nra;
 nrd=d.nrd;
 
 if (d.nrd>0) 
 {
  discipline=new char*[d.nrd];
  for(i=0;i<d.nrd;i++) 
  { 
  discipline[i]=new char[strlen(d.discipline[i])+1];
  strcpy(discipline[i],d.discipline[i]);
  }
 }
 else discipline=NULL;

 if (d.nra>0) 
 {
  ani=new int[d.nra];
  for(i=0;i<nra;i++) ani[i]=d.ani[i];
 }
 else ani=NULL;

 if (d.nume!=NULL) 
 {
  nume=new char[strlen(d.nume)+1];
  strcpy(nume,d.nume);
 }
 else nume=NULL;
 } 

 ~prof()
 {
 if (nrd>0)
 {
  for (int i=0;i<nrd;i++) delete []discipline[i];
  delete discipline;
 }

 if (ani) delete ani;//ani=NULL;
 if (nume) delete []nume;
 }

 prof operator=(prof d)
 {  
 int i;
  
 if (nume) 
 {
  delete []nume;
  nume=NULL;
 }
 if (d.nume) 
 {
  nume=new char[strlen(d.nume)+1];
  strcpy(nume,d.nume);
 }
 if (nrd>0)
 {
  for (i=0;i<nrd;i++) 
  {
  delete []discipline[i];
  discipline[i]=NULL;
  }
  delete discipline;
  discipline=NULL;
 }
 nrd=d.nrd;
 if (nrd>0)
 {
  discipline=new char*[nrd];
  for (i=0;i<nrd;i++) 
  { 
  discipline[i]=new char[strlen(d.discipline[i])+1];
  strcpy(discipline[i],d.discipline[i]);
  }
 }
 else discipline=NULL;
 if (ani) 
 {
  delete ani;
  ani=NULL;
 }
 nra=d.nra;
 if (d.ani)
 {
  ani=new int[nra];
  for(i=0;i<nra;i++) ani[i]=d.ani[i];
 }
 else ani=NULL;
 return *this;
 }

 friend ostream &operator<<(ostream &ies,prof d)
 {
 int i;
 if (d.nume) ies<<"Numele profesorului: "<<d.nume<<endl;
  else ies<<"Numele profesorului nu a fost introdus !"<<endl;
 
 if (d.nrd>0)
 {
  ies<<"Numar de discipline: \t"<<d.nrd<<endl;
  ies<<"Denumiri discipline: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nrd;i++) ies<<"\t"<<d.discipline[i]<<endl;
 }
 else ies<<"Nu exista discipline pentru anul introdus"<<endl;
 
 if (d.nra>0)
 {
  ies<<"Numar de ani la care preda: \t"<<d.nra<<endl;
  ies<<"Anii la care preda: "<<endl;
  for (i=0;i<d.nra;i++) ies<<"\t"<<d.ani[i];
 }
 else ies<<"Profesorul introdus nu preda la nici un an !";
 ies<<endl;
 return ies;
 }

 friend istream &operator>>(istream &intr,prof &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 cout<<"Numele profesorului: ";intr>>temp;
 d.nume=new char[strlen(temp)+1];
 strcpy(d.nume,temp);

 cout<<"Numar de discipline: ";intr>>d.nrd;
 if (d.nrd>0)
 {
  d.discipline=new char*[d.nrd];
  for (i=0;i<d.nrd;i++)
  {
  cout<<"\tdisciplina "<<i+1<<": ";intr>>temp;
  d.discipline[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.discipline[i],temp);
  }
 }
 else d.discipline=NULL;
 
 cout<<"Numar de ani la care preda: ";intr>>d.nra;
 if (d.nra>0)
 {
  d.ani=new int[d.nra];
  for (i=0;i<d.nra;i++)
  {
  cout<<"\tAnul: ";
  intr>>d.ani[i];
  }
 }
 else d.ani=NULL;
 
 return intr;
 }

 friend ofstream &operator<<(ofstream &ies,prof &d)
 {
 int i;
 ies<<d.nume<<endl;
 ies<<d.nrd<<endl;
 ies<<d.nra<<endl;
 if (d.nrd!=0) for (i=0;i<d.nrd;i++) ies<<d.discipline[i]<<endl;
 if (d.nra!=0) for (i=0;i<d.nra;i++) ies<<d.ani[i]<<endl;
 return ies;
 }

 friend ifstream &operator>>(ifstream &intr,prof &d)
 {
 int i;
 char temp[30];
 
 intr>>temp;
 d.nume=new char[strlen(temp)+1];
 strcpy(d.nume,temp);
 
 intr>>d.nrd;
 intr>>d.nra;
 
 if (d.nrd>0)
 {
  d.discipline=new char*[d.nrd];
  for (i=0;i<d.nrd;i++)
  {
  intr>>temp;
  d.discipline[i]=new char[strlen(temp)+1];
  strcpy(d.discipline[i],temp);
  }
 }
 else d.discipline=NULL;
 if (d.nra>0)
 {
  d.ani=new int[d.nra];
  for (i=0;i<d.nra;i++) intr>>d.ani[i];
 }
 else d.ani=NULL;
 return intr;
 }


};

void main()
{
//CLASA PROF


 prof aux; 
 int n,i;
 
 ifstream fisin;
 fisin.open("profesori.txt");
 if (!fisin)
 {
  cout<<"Fisierul nu a fost gasit !";
  exit(0);
 }
 n=0;
 fisin>>aux;
 cout<<aux;
 fisin.close(); 


 
/* 
 prof a1,a2;
 cin>>a1;
 
 ofstream fisout;
 fisout.open("profesori.txt",ios::out);
 if (!fisout) 
 {
 cout<<"Eroare la alocare fisier !";
 exit(1);
 }
 fisout<<a1;//salveaza obiectul d1 in fisier
 //fisout<<d2;
 fisout.close();
 
 ifstream fisin;
 fisin.open("profesori.txt",ios::in);
 if (!fisin)
 {
 cout<<"Fisierul nu a fost gasit !";
 exit(2);
 }
 fisin>>a2;//incarca obiectul d1 din fisier
 cout<<a2;//afiseaza obiectul incarcat din fisier
 fisin.close();
*/ 
 
 
 
 
 
 
//CLASA AN DE STUDIU 
/* an_stud a1,a2;
 cin>>a1;
 cout<<"\n";
 disciplina d1;
 cin>>d1;
 cout<<"\n"<<a1+d1;
 

 ofstream fisout;
 fisout.open("an_de_studiu.txt",ios::out);
 if (!fisout) 
 {
 cout<<"Eroare la alocare fisier !";
 exit(1);
 }
 fisout<<a1;//salveaza obiectul d1 in fisier
 //fisout<<d2;
 fisout.close();
 
 ifstream fisin;
 fisin.open("an_de_studiu.txt",ios::in);
 if (!fisin)
 {
 cout<<"Fisierul nu a fost gasit !";
 exit(2);
 }
 fisin>>a2;//incarca obiectul d1 din fisier
 cout<<a2;//afiseaza obiectul incarcat din fisier
 fisin.close();
*/

 
//CLASA DISCIPLINA 
/* disciplina d1,d2;
 //disciplina d2;
 cin>>d1;
 //cout<<d1;
 //disciplina d2,d3;
 //d2=d1;
 
 ofstream fisout;
 fisout.open("disciplina.txt",ios::out);
 if (!fisout) 
 {
 cout<<"Eroare la alocare fisier !";
 exit(1);
 }
 fisout<<d1;//salveaza obiectul d1 in fisier
 //fisout<<d2;
 fisout.close();
 
 ifstream fisin;
 fisin.open("disciplina.txt",ios::in);
 if (!fisin)
 {
 cout<<"Fisierul nu a fost gasit !";
 exit(2);
 }
 fisin>>d2;//incarca obiectul d1 din fisier
 cout<<d2;//afiseaza obiectul incarcat din fisier
 //fisin>>d3;
 //cout<<d3;
 fisin.close();

 
 
 //d2=d1+"GEORGE";
   // cout<<d2;
 //cout<<d2;
 //cout<<d2;
 //d2=d1; 
 //cout<<d1;
 //cout<<d2;
*/

}

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile

74111121313417374414124343447 if u know the red part you can generate the orange part
1 0 1 111112222 1 1 23

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…