Treceți la conținutul principal

matrice cpp

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//   GONGU MIHAI gr 1051, an3                    BILET 7   //
//   clasa matrice (pt operatii cu matrice)                    //
//   vezi enuntul in fisierul text atasat                     //
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>

class matrice
{private:
   //nr de linii si coloane
   int diml,dimc;
   //pointer la pointer
   //matricea se va aloca dinamic
   double **mat;

 public:
   //pentru generarea matricei nule
   zero();
   //pentru generarea matricei unitate
   unu();
   //constructor de initializare cu zero a tuturor elementelor matricei
   matrice(int nrl,int nrc);
   //constructor de copiere
   matrice(const matrice&);
   //constructor implicit
   matrice();

   //constructor cu preluare de date din fisier
   matrice(char*);

    //destructor
   ~matrice();

   int linii(){return diml;}

   int coloane(){return dimc;}
    //spraicarcarea operatorului +
    matrice &operator+(double a);
    matrice &operator+(matrice a);
    friend matrice operator+(double aa,matrice a);

    //supraincarcarea operatorului -
    matrice &operator-(double a);
    matrice &operator-(matrice a);
    friend matrice operator-(double aa,matrice a);

    //supraincarcarea operatorului *
    matrice &operator*(double a);
    matrice &operator*(matrice a);
    friend matrice operator*(double aa,matrice a);

    //supraincarcarea operatorului /
    matrice &operator/(double a);
    matrice &operator/(matrice a);
    friend matrice operator/(double aa,matrice a);


    //supraincarcarea operatorilor << si >>
    friend ostream& operator<<(ostream&,matrice);
    friend istream& operator>>(istream&,matrice&);

    //transpunere
    matrice &transp();

    //inversare
    matrice &invers();

    //supraincarcarea lui (double) pt calcularea determinatului
    operator double();

    //rezolvarea matriceala a sistemelor de ecuatii liniare
    void sistem();


    int* operator[](int i);

    int& operator[](int* );
};


 matrice::matrice(int nrl,int nrc)
    {mat=new double*[nrl];

 for(int i=0;i<nrl;i++)
  mat[i]=new double[nrc];

    diml=nrl;
    dimc=nrc;

 for(i=0;i<diml;i++)
  for(int j=0;j<dimc;j++)
   mat[i][j]=0.;
 }
 //******************************************

 matrice::matrice(const matrice &a)
 {int nrl,nrc;
  nrl=a.diml;
     nrc=a.dimc;
  mat=new double*[nrl];
  for(int i=0;i<nrl;i++)
   mat[i]=new double[nrc];

  diml=nrl;
      dimc=nrc;
     for(i=0;i<nrl;i++)
   for(int j=0;j<nrc;j++)
    mat[i][j]=a.mat[i][j];
 }
 //*****************************************

 matrice::matrice()
 {int i,j;
 double **nat;
 cout<<"constructor user"<<endl;
 cout<<endl;
 cout<<"nr de linii=";

 cin>>diml;
 cout<<"nr de coloane=";
 cin>>dimc;
 nat=new double*[diml];
 for(i=0;i<diml;i++)
 nat[i]=new double[dimc];

 for(i=0;i<diml;i++)
  for(j=0;j<dimc;j++)
  {cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
   cin>>nat[i][j];
  }
 mat=nat;
 }
 //******************************************

 matrice::~matrice()
 {for(int i=0;i<diml;i++)
 delete mat[i];
 delete[] mat;
 }
 //**************************************

 matrice::zero()
 {int i,j;
 cout<<"generarea matricei nule;";
 cout<<endl;
 cout<<"nr de linii="<<endl;
 cin>>diml;
 cout<<"nr de coloane="<<endl;
 cin>>dimc;
 mat=new double*[diml];
 for(i=0;i<diml;i++)
  mat[i]=new double[dimc];

 for(i=0;i<diml;i++)
  for(j=0;j<dimc;j++)
   mat[i][j]=0.;

 cout<<"afisarea matricei nule:";
 for(i=0;i<diml;i++)
  {cout<<endl;
  for(j=0;j<dimc;j++)
   cout<<mat[i][j];
  }
 return 0;
 }
 //***************************************

 matrice::unu()
 {int i,j;
 cout<<"generarea matricei unitate:"<<endl;
 cout<<endl;
 cout<<"introduceti dimensiunea m=";
 cin>>diml;
 dimc=diml;

 mat=new double*[diml];
 for(i=0;i<diml;i++)
   mat[i]=new double[dimc];

 for(i=0;i<diml;i++)
 for(j=0;j<dimc;j++)
  {if(i!=j)mat[i][j]=0;
   else mat[i][j]=1;}
 cout<<"afisare:";
 for(i=0;i<diml;i++)
   {cout<<endl;
   for(j=0;j<dimc;j++)
   cout<<mat[i][j];
   }
 return 0;
 }
 //********************************

    ostream& operator<<(ostream& ies, matrice u)
 {
  int i,j;
  for(i=0;i<u.diml;i++)
   {cout<<endl;
    for(int j=0;j<u.dimc;j++)
    ies<<u.mat[i][j]<<" ";
   };
  return ies;
 }
 //*********************************

    istream& operator>>(istream& intr, matrice& u)
 {int i,m,n,j;
 intr>>u.diml;
 intr>>u.dimc;
 for(i=0;i<u.diml;i++)
  for(j=0;j<u.dimc;j++)
  intr>>u.mat[i][j];
 return intr;
 }
    //***********************************

    matrice &matrice::operator+(double a)
   {
    for(int i=0;i<diml;i++)
 for(int j=0;j<dimc;j++)
  mat[i][j]+=a;
   return *this;
     }
   //************************************

   matrice &matrice::operator-(double a)
   {for(int i=0;i<diml;i++)
 for(int j=0;j<dimc;j++)
  mat[i][j]-=a;
    return *this;
   }
   //************************************

   matrice &matrice::operator*(double a)
   {for(int i=0;i<diml;i++)
 for(int j=0;j<dimc;j++)
  mat[i][j]*=a;
    return *this;
    }
    //***********************************

    matrice &matrice::operator/(double a)
    {for(int i=0;i<diml;i++)
 for(int j=0;j<dimc;j++)
  mat[i][j]/=a;
    return *this;
    }
    //***********************************

    matrice &matrice::operator*(matrice a)
    {double c[10][10];
 int i,j,m,n,p,q,k;
 m=diml;
 n=dimc;
 p=a.diml;
 q=a.dimc;
 if(n!=p)
 {cout<<("matricele nu se pot inmulti");
 getch();
 exit(1);}
 

 for(i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<q;j++)
   {c[i][j]=0.;
    for(k=0;k<n;k++)
    c[i][j]+=mat[i][k] * a.mat[k][j];
    }
 diml=m;
    dimc=q;
 for(i=0;i<diml;i++)
  for(j=0;j<dimc;j++)
       mat[i][j]=c[i][j];
    return *this;

   }

   //************************************


   matrice &matrice::operator+(matrice a)
   {if(diml!=a.diml||dimc!=a.dimc)
    {cout<<"matricele nu se pot aduna!";
 exit(1);
 }
    for(int i=0;i<diml;i++)
 for(int j=0;j<dimc;j++)
  mat[i][j]+=a.mat[i][j];
   return *this;
   }
   //************************************

   matrice &matrice::operator-(matrice a)
   {if(diml!=a.diml||dimc!=a.dimc)
    {cout<<"matricele nu se pot aduna!";
 exit(1);
 }
 for(int i=0;i<diml;i++)
 for(int j=0;j<dimc;j++)
  mat[i][j]-=a.mat[i][j];
   return *this;
   }
   //************************************
         
   matrice operator+(double aa, matrice a)
   {
   int m,n;
   m=a.diml;
   n=a.dimc;
   matrice p(m,n);
    for(int i=0;i<m;i++)
 for(int j=0;j<n;j++)
  p.mat[i][j]=aa+a.mat[i][j];
    p.diml=m;
    p.dimc=n;
   return p;
   }
   //**************************************

   matrice operator-(double aa, matrice a)
   { 
   int m,n;
   m=a.diml;
   n=a.dimc;
   matrice p(m,n);
    for(int i=0;i<m;i++)
 for(int j=0;j<n;j++)
  p.mat[i][j]=aa-a.mat[i][j];
    p.diml=m;
    p.dimc=n;
   return p;
   }
   //******************************

   matrice operator*(double aa, matrice a)
   { 
   int m,n;
   m=a.diml;
   n=a.dimc;
   matrice p(m,n);
    for(int i=0;i<m;i++)
 for(int j=0;j<n;j++)
  p.mat[i][j]=aa*a.mat[i][j];
    p.diml=m;
    p.dimc=n;
   return p;
   }
   //********************************

   matrice operator/(double aa, matrice a)
   {
   int m,n;
   m=a.diml;
   n=a.dimc;
   matrice p(m,n);
    for(int i=0;i<m;i++)
 for(int j=0;j<n;j++)
  p.mat[i][j]=aa/a.mat[i][j];
    p.diml=m;
    p.dimc=n;
   return p;
   }
   //*******************************

   matrice& matrice::transp()
   {int m,n,i,j;
    double **uu;
    m=diml;n=dimc;
    uu=new double*[n];
    for(i=0;i<n;i++)
  uu[i]=new double[m];

   for(i=0;i<n;i++)
 for(j=0;j<m;j++)
  uu[i][j]=0;
   /*
   for(i=0;i<n;i++)
    {cout<<endl;
    for(j=0;j<m;j++)
  cout<<mat[i][j];
    }*/
   for(i=0;i<n;i++)
 for(j=0;j<m;j++)
  uu[i][j]=mat[j][i];

   diml=n;
   dimc=m;
   //se aloca 
   mat=new double*[diml];
  for(i=0;i<diml;i++)
   mat[i]=new double[dimc];
   //se initializeaza elementele
   for(i=0;i<diml;i++)
 for(j=0;j<dimc;j++)
   mat[i][j]=uu[i][j];

    return *this;
   }
   //**************************************

   matrice &matrice::invers()
   //MENTIUNE:
   //pentru toate functiile de mai jos se va folosi "metoda eliminarii"
   //pentru aflarea inversei, determinantului s.a.m.d.
   ///////////////////////////////////////////
   //pentru algoritmul matematic vezi:
   //"Metode numerice si programe Pascal" de Afrodita Iorgulescu, editura Inforec
   { const eps=0.0001;
 int i,j,k,vb,imax,cod,n;
 double b[10][10],a[10][10],amax,atemp,btemp,d;;

 if(diml!=dimc)
 {
 cout<<"o matrice nepatratica nu poate avea inversa";
 getch();
 exit(1);
 }
 n=diml;
 for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
   a[i][j]=mat[i][j];

 //inceputul calculului inversei

   for(i=0;i<=n;i++)
 for(j=0;j<=n;j++)
 if(i==j) b[i][j]=1;
 else b[i][j]=0;
 k=0;
 vb=0;
 do
 {      if(k!=n-1)
     //nu se cauta amax pe ultima coloana
    {amax=abs(a[k][k]);
     int imax=k;

     for(i=k+1;i<n;i++)
   if(amax<abs(a[i][k]))
   {
   amax=abs(a[i][k]);
   imax=i;
   }
     //sfarsitul calcularii lui amax

     if(imax!=k)
   for(j=0;j<n;j++)
    {atemp=a[imax][j];
    a[imax][j]=a[k][j];
    a[k][j]=atemp;

    btemp=b[imax][j];
    b[imax][j]=b[k][j];
    b[k][j]=btemp;
    }
     }//endif
     //in momentul asta imax=k

    if( abs(a[k][k]) <= eps )
   {cod=2;
   vb=1;
   }
    else
    {d=a[k][k];
    for(j=0;j<=n;j++)
   {
   a[k][j]=a[k][j]/d;
   b[k][j]=b[k][j]/d;
   }//impart linia curenta la pivot

    for(i=0;i<n;i++)
     if(i!=k)
   {d=-a[i][k];
    for(j=0;j<=n;j++)

   {
   a[i][j]=a[i][j]+d*a[k][j];
   b[i][j]=b[i][j]+d*b[k][j];
   }

    }
     }
     //sfarsitul lui else
  k=k+1;

  if(k>=n)
   {
   cod=1;
   vb=1;
   }
 }while(vb==0);
 //sfarsitul calculului inversei
     if(cod!=1)
 {cout<<"eroare";
  getch();
  exit(1);}

  for(i=0;i<diml;i++)
   for(j=0;j<dimc;j++)
   mat[i][j]=b[i][j];
  return *this;
  }

     //***********************************

 void matrice::sistem()
 {
 const eps=0.0001;
 int n,cod,k,i,j,imax,vb;
 double a[10][10],b[10],x[10],d,amax,atemp,ap[10][11];
     //cod=1 daca se obtine solutia sistemului x;
     //cod =2 daca nu exista solutie unica; 
     
 if(diml!=dimc)
    {cout<<"trebuia sa fi introdus o matrice patratica!";
    exit(1);
 }

  n=diml;

  for(i=0;i<n;i++)
   for(j=0;j<n;j++)
    a[i][j]=mat[i][j];

  cout<<"introduceti coeficientii vectorului y:"<<endl; 

   for(i=0;i<n;i++)
    {cout<<"b["<<i<<"]=";
    cin>>b[i];
 }

    //inceperea calcularii determinantului
     for(i=0;i<n;i++)
      {for(j=0;j<n;j++)
        ap[i][j]=a[i][j];

       ap[i][n]=b[i]; 
       }//generare matricei extinse ap[][];

     k=0;vb=0;
     do
  {
    if(k!=n-1)
          {amax=abs(ap[k][k]);
          imax=k;
          for(i=k+1;i<n;i++)
       if(amax<abs(ap[i][k]))
   {
   amax=abs(ap[i][k]);
              imax=i;
          }
        //sf determinarii amax si imax
          if(imax!=k)
        for(j=k;j<n+1;j++)
         {atemp=ap[imax][j];
          ap[imax][j]=ap[k][j];
             ap[k][j]=atemp;
         }
          }

         if(abs(ap[k][k])<=eps)
            {cod=2;
             vb=1;
     }
         else
          {d=ap[k][k];

           for(j=k;j<n+1;j++)
             ap[k][j]=ap[k][j]/d;

           for(i=0;i<n;i++)
             if(i!=k)
           {d=-ap[i][k];
           for(j=k;j<n+1;j++)
               ap[i][j]=ap[i][j]+d*ap[k][j];
    }

          }
         k++;

        if(k>n)
          {for(i=0;i<n;i++)
       x[i]=ap[i][n];
       cod=1;
       vb=1;
          }
    }while(vb==0);

  //sfarsitul calcularii efective
  
  if(cod!=1)
   {cout<<"nu exista solutie unica!";
   exit(1);
   }

  else
  {cout<<"solutia sistemului este"<<endl;
   for(i=0;i<n;i++)
    cout
    <<"x["<<i<<"]="<<x[i]<<endl;
   }
  }
  //*****************************************

  matrice::operator double()
 {//calculul determinantului
 const eps=0.0001;
     int cod,n,i,j,k,vb,imax;
 double a[10][10],b[10][10],amax,atemp,btemp,d,delta,t;

    if(diml!=dimc)
 {cout<<"nu se poate calcula determinantul unei matrici nepatratice!"<<endl;
 exit(1);}
     n=diml;
 for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++) 
       a[i][j]=mat[i][j];

     //incepe calcularea determinantului 
     for(i=0;i<=n;i++)
      for(j=0;j<=n;j++)
       if(i==j) b[i][j]=1;
       else b[i][j]=0;
       delta=1;
       k=0;
       vb=0;
     do
     {         if(k!=n-1)
               //nu se cauta amax pe ultima coloana 
    {amax=abs(a[k][k]);
               int imax=k;

               for(i=k+1;i<n;i++)
                 if(amax<abs(a[i][k]))
   {
   amax=abs(a[i][k]);
              imax=i;
                 }
               //sfarsitul calcularii lui amax

     if(imax!=k)
                 {delta=-delta;
                 for(j=0;j<n;j++)
    {atemp=a[imax][j];
    a[imax][j]=a[k][j];
                  a[k][j]=atemp;

    btemp=b[imax][j];
                  b[imax][j]=b[k][j];
    b[k][j]=btemp;
    }
                 }
               }//endif
     //in momentul asta imax=k
                
    if( abs(a[k][k]) <= eps )
                 {vb=1;
   cout<<"nu exista inversa";
                 exit(1);
                 }
              else
    {
    d=a[k][k];
               delta*=a[k][k];
               for(j=0;j<=n;j++)
   {
   a[k][j]=a[k][j]/d;
   b[k][j]=b[k][j]/d;
   }//impart linia curenta la pivot

               for(i=0;i<n;i++)
                if(i!=k)
                 {d=-a[i][k];
    for(j=0;j<=n;j++)
                     
   {
   a[i][j]=a[i][j]+d*a[k][j];
   b[i][j]=b[i][j]+d*b[k][j];
                  }

    }
     }  
               //sfarsitul lui else
             k=k+1;

  if(k>=n)
              {t=delta;
    vb=1;
   }
             else t=0;
       }while(vb==0);
      return t;
       //se termina calculul determinantului

 }
 //****************************************

   matrice &matrice::operator/(matrice a)
 {/*int m,n;
 m=a.diml;
     n=a.dimc;
 matrice p(m,n);
 p=a.invers();
     mat=mat*p;
     return this*;
 */
 return *this;}
    //****************************************


 //*************************************************************************
 //*************************************************************************


void meniu_p()
{clrscr();
 cout<<"****************MENIU***************"<<endl;
 cout<<"1.Introducere si afisare matrice"<<endl;
 cout<<"2.Operatii dintre obiectul curent si o valoare data(double)."<<endl;
 cout<<"3.Operatii dintre doua obiecte."<<endl;
 cout<<"4.Rezolvarea matriceala a sistemelor de ecuatii liniare."<<endl;
 cout<<"5.Transpusa unei matrice;"<<endl;
 cout<<"6.Inversa unei matrice;"<<endl;
 cout<<"7.Determinantul unei matrice (cu conversie cast (double)Matrice;)"<<endl;
 cout<<"8.Determinarea valorilor proprii;"<<endl;
 cout<<"9.Terminare"<<endl;
 }

void meniu_s1()
{clrscr();
 cout<<"1.adunare unei matrice cu un numar real;(comutativate asigurata)"<<endl;
 cout<<"2.inmultirea unei matrice cu un numar real;(comutativitate asigurata)"<<endl;
 cout<<"3.impartirea unei matrice la un numar real;"<<endl;
 cout<<"4.impartirea unui numar real la o matrice;"<<endl;
 cout<<"5.revenire la meniu anterior;"<<endl;
 }

void meniu_s2()
{clrscr();
 cout<<"1.adunarea a doua matrici;"<<endl;
 cout<<"2.scaderea a doua matrici;"<<endl;
 cout<<"3.inmultirea a doua matrici;"<<endl;
 cout<<"4.impartirea a doua matrici;"<<endl;
 cout<<"5.revenire la meniu anterior;"<<endl;}
//****************************************************************
//***************************APELATOR***************************** 
void main()
 {
 label1:clrscr();
   char opt;
   meniu_p();
   cout<<"Introduceti optiunea:";  
   cin>>opt;

   switch(opt)
{/*case 0:clrscr();
 matrice a;
 getch();
    break;*/
 case '1':
    {clrscr();
    matrice a;
    cout<<"Matricea obiect curent este :"<<endl;
    cout<<a;
    getch();
    meniu_p();
    goto label1;
    }
 case '2':
 {label2:
    clrscr();
 char opt1;
    double v;
    meniu_s1();
 cout<<"Introduceti optiunea :";
    cin>>opt1;
 switch(opt1)
 {case '1':
 clrscr();
        matrice i;
 cout<<"Introduceti valoarea reala pe care doriti sa o adunati: "<<endl;
 cin>>v;
        cout<<v;
 cout<<"matricea rezultat este:"<<endl;
 cout<<(i+v);//v+i 
 getch();
 goto label2;
 case '2':
     clrscr();
        matrice b;
 cout<<"Introduceti valoarea reala pe care doriti sa o inmultiti cu matricea:"<<endl;
      cin>>v;
 cout<<"matricea rezultat este:"<<endl;
 cout<<b*v;
 getch();
     goto label2; 
 case '3':
     clrscr();
        matrice c;  
 cout<<"Introduceti valoarea reala la care doriti sa impartiti matricea:"<<endl;
      cin>>v;
 cout<<"matricea rezultat este:"<<endl;
 cout<<c/v;
 cout<<endl;
 getch();
        goto label2; 
 case '4':
     clrscr();
        matrice d; 
 cout<<"Introduceti valoarea reala care se imparte la matrice:"<<endl;
      cin>>v;
 cout<<"matricea rezultat este:"<<endl;
 cout<<v/d;
 getch();
        goto label2; 
 case 5:
 clrscr;
 getch();
        goto label1;
 }goto label1;}
 case '3':
 {label3:
 clrscr();
 char opt2;
    meniu_s2();
 cout<<"Introduceti optiunea :";
    cin>>opt2;
 switch(opt2)
 {case '1':
        {
     clrscr();
 cout<<"prima matrice:"<<endl;
 matrice a;
        cout<<"a doua matrice:"<<endl;
 matrice b;
        cout<<endl;
 cout<<"suma celor doua matrici este:"<<endl;
 cout<<a+b; 
 getch();
 goto label3;} 
 case '2':
        {
     clrscr();
 cout<<"prima matrice:"<<endl;
        matrice c;
        cout<<"a doua matrice:"<<endl;
 matrice d;
        cout<<endl;
 cout<<"diferenta celor doua matrici este:"<<endl;
 cout<<c-d;
 getch();
 goto label3;}
 case '3':
 {
     clrscr();
 cout<<"prima matrice:"<<endl;
        matrice e;
        cout<<"a doua matrice:"<<endl;
 matrice f;
        cout<<endl;
 cout<<"produsul celor doua matrici este:"<<endl;
 cout<<e*f;
 getch();
 goto label3;}
 case '4':
        {
     clrscr();
 cout<<"prima matrice:"<<endl;
        matrice g;
        cout<<"a doua matrice:"<<endl;
 matrice h;
        cout<<endl;
 cout<<"raportul celor doua matrici este:"<<endl;
 cout<<g/h;
 getch();
 goto label3;}
 case '5':goto label1;
 
 }goto label1;}
case '4':
    {
    clrscr();
 cout<<"introduceti matricea coeficientilor:"<<endl;
 matrice i;
    i.sistem();
 getch();
 goto label1;}
case '5':
    {
    clrscr();
    cout<<"introduceti matricea de transpus:"<<endl; 
 matrice j;
 cout<<"transpusa este:"<<endl;
 cout<<j.transp();
 getch();
 goto label1;}
case '6':
    {
 clrscr();
 cout<<endl<<endl<<"ATENTIE!";
 cout<<"deoarece la algoritmul de calcul s-a aplicat metoda"<<endl;
 cout<<"eliminarii, rezultatele pot fi afectatate de matrici"<<endl;
 cout<<"prost conditionate"<<endl;
 cout<<"ex:A= 100 10"<<endl;  
 cout<<"    9.5 1"<<endl;
 cout<<"o matrice prost conditionata se caracterizeaza prin aceea ca"<<endl;
 cout<<"determinantul sau este mai mic in comparatie cu marimea elementelor matricii"<<endl; 
    cout<<endl<<endl<<endl; 
    cout<<"introduceti matricea de inversat:"<<endl;
 matrice k;
 cout<<"inversa este:"<<endl;
 cout<<k.invers();
 getch();
 goto label1;}
case '7':
    {
 clrscr();
  cout<<endl<<endl<<"ATENTIE!";
 cout<<"deoarece la algoritmul de calcul s-a aplicat metoda eliminarii"<<endl;
 cout<<"rezultatele pot fi afectatate de matrici 'prost conditionate'"<<endl;
 cout<<"ex:A= 100 10 "<<endl;  
 cout<<"    9.5 1"<<endl;   
 cout<<"o matrice prost conditionata se caracterizeaza prina aceea ca"<<endl;
 cout<<"determinantul sau este mai mic in comparatie cu marimea elementelor matricii"<<endl; 
    cout<<endl<<endl<<endl;
 cout<<"introduceti matricea pt calculul determinantului"<<endl;
 matrice l;
    cout<<"determinanatul este:"<<endl;
 cout<<(double)l; 
 getch();
 goto label1;}
case '8':
    {
    clrscr();
 cout<<"inca in lucru...";
 getch();
 meniu_p();
    goto label1;}
case '9' :
    {
 cout<<"se iese din program!!!";
 getch();
    break;}
 }
}

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile

74111121313417374414124343447 if u know the red part you can generate the orange part
1 0 1 111112222 1 1 23

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…