Treceți la conținutul principal

punct cpp

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define PI 3.14159
#include<stdlib.h>
class PUNCT
{
public:
 double x ,y;
 PUNCT(double xx, double yy)
 {
  x=xx;
  y=yy;
 }
 PUNCT()
 {
  x=0;
  y=0;
 }
 int operator ==(PUNCT a)
 {
  if ((x==a.x)&&(y==a.y))
  return 1;
  return 0;
 }
 friend ostream& operator <<(ostream &, PUNCT);
 friend istream& operator >>(istream &, PUNCT &);
};

ostream& operator <<(ostream & iesire, PUNCT p)
{
 iesire<<"\nOx= "<<p.x<<" "<<"\nOy= "<<p.y<<" "<<endl;
 return iesire;
}
istream& operator >>(istream & intrare, PUNCT &p)
{
 cout<<"\nOx= ";
 intrare>>p.x;
 cout<<"\nOy= ";
 intrare>>p.y;
 return intrare;
}

class FIG_GEOM
{
public:
 int n;
 PUNCT p[100];
 FIG_GEOM(int nr, PUNCT pp[100])
 {
 int i;
 n=nr;
 for(i=0;i<nr;i++)
  p[i]=pp[i];
 }
 FIG_GEOM(int nn)
 {
 n=nn;
 }
 friend FIG_GEOM* operator+(PUNCT,FIG_GEOM);
 friend FIG_GEOM* operator-(FIG_GEOM);
 virtual double Aria();
 virtual double Perimetru();
 friend int In_Triunghi(PUNCT,PUNCT,PUNCT,PUNCT);
 virtual int Apartine(PUNCT a);
 double operator &(FIG_GEOM);
 virtual PUNCT ** Intersect(PUNCT a,PUNCT b);
 virtual FIG_GEOM* Aflare_dreptunghi();
 friend double Latura(PUNCT,PUNCT);
 friend PUNCT ** Punct_Comun(PUNCT,PUNCT,PUNCT,PUNCT);
 friend double operator |(FIG_GEOM,FIG_GEOM);
 friend double operator -(FIG_GEOM,FIG_GEOM);

};class Dreptunghi:public FIG_GEOM
{ 
public:
 Dreptunghi(PUNCT a, PUNCT b):FIG_GEOM(4)
 {
 p[0].x=a.x;
 p[0].y=a.y;
 p[1].x=b.x;
 p[1].y=a.y;
 p[2].x=b.x;
 p[2].y=b.y;
 p[3].x=a.x;
 p[3].y=b.y;
 }
 double Perimetru()
 {
 return 2*((p[2].x-p[0].x)+(p[2].y-p[0].y));
 }
 double Aria()
 {
 return((p[2].x-p[0].x)*(p[2].y-p[0].y));
 }
 FIG_GEOM *Aflare_dreptunghi()
 {
  return this;
 }
};

class Cerc:public FIG_GEOM
{
public:
 Cerc(PUNCT a, PUNCT b):FIG_GEOM(2)
 {
 p[0].x=a.x;
 p[0].y=a.y;
 p[1].x=b.x;
 p[1].y=b.y;
 }
 double Lungime_Cerc()
 {
 return ((p[1].x-p[0].x)*PI);
 }
 double Aria()
 {
 return ((p[1].x-p[0].x)*(p[1].x-p[0].x))*PI/4;
 }
 FIG_GEOM* Aflare_dreptunghi()
 {
 Dreptunghi *drept;
 double l;
 l=(p[1].x-p[0].x)/2;
 PUNCT a(p[0].x,p[0].y-l), b(p[1].x,p[1].y+l);
 drept=new Dreptunghi(a,b);
 return drept;
 }
 operator Dreptunghi()
 {
 Dreptunghi *drept;
 double l;
 l=(p[1].x-p[0].x)/2;
 PUNCT a(p[0].x,p[0].y-l), b(p[1].x,p[1].y+l);
 drept=new Dreptunghi(a,b);
 return *drept; 
 }

};
class Triunghi:public FIG_GEOM
{
public:
 Triunghi(PUNCT a, PUNCT b,PUNCT c):FIG_GEOM(3)
 {
 p[0].x=a.x;
 p[0].y=a.y;
 p[1].x=b.x;
 p[1].y=b.y;
 p[2].x=c.x;
 p[2].y=c.y;
 }
 friend double Latura(PUNCT,PUNCT);
 friend double Aria(PUNCT,PUNCT,PUNCT);
 double Perimetru()
 {
 return (Latura(p[0],p[1])+ Latura(p[1],p[2])+ Latura(p[2],p[0]));
 }
 double Aria()
 {
 return ::Aria(p[0],p[1],p[2]);
 }
};
double Latura(PUNCT a, PUNCT b)
{
 return sqrt((b.x-a.x)*(b.x-a.x)+(b.y-a.y)*(b.y-a.y));
}

double Aria(PUNCT a, PUNCT b, PUNCT c)
{
 double sper;
 Triunghi t(a,b,c);
 sper=(t.Perimetru())/2;
 if((sper<=Latura(a,b))&&(sper<=Latura(b,c))&&(sper<=Latura(c,a)))
 return 0.0;
 double ariat=sper*(sper-Latura(a,b))*(sper-Latura(b,c))*(sper-Latura(c,a));
 return sqrt(ariat);
}

class Trapez:public FIG_GEOM
{
public:
 Trapez(PUNCT a, PUNCT b,PUNCT c, PUNCT d):FIG_GEOM(4)
 {
 p[0].x=a.x;
 p[0].y=a.y;
 p[1].x=b.x;
 p[1].y=b.y;
 p[2].x=c.x;
 p[2].y=c.y;
 p[3].x=d.x;
 p[3].y=d.y;
 }
// Trapez(PUNCT pp[4]):FIG_GEOM(4)
 double Perimetru()
 {
 return (Latura(p[0],p[1])+Latura(p[1],p[2])+Latura(p[2],p[3])+Latura(p[3],p[0]));
 }
 double Aria()
 {
 return (::Aria(p[0],p[1],p[2])+ ::Aria(p[2],p[3],p[0]));
 }
};
FIG_GEOM* operator+(PUNCT a, FIG_GEOM figura)
 {
 int nrp=(figura.n)+1;
 PUNCT pp[100];
 for(int i=0;i<figura.n;i++)
 pp[i]=figura.p[i];
 pp[nrp-1]=a;
 FIG_GEOM *noua=new FIG_GEOM(nrp,pp);
 return noua;
}
FIG_GEOM* operator-(FIG_GEOM figura)
{
 int nrp=(figura.n)-1;
 PUNCT pp[100];
 for(int i=0;i<nrp;i++)
 pp[i]=figura.p[i];;
 FIG_GEOM *noua=new FIG_GEOM(nrp,pp);
 return noua;
}
double FIG_GEOM::Perimetru()
{
 double per=0;
 for(int i=0;i<n-1;i++)
 per=per+Latura(p[i],p[i+1]);
 per=per+Latura(p[n-1],p[0]);
 return per;
}
double FIG_GEOM::Aria()
{
 double aria=0;
 for(int i=0;i<n-2;i++)
 aria=aria+::Aria(p[0],p[i+1],p[i+2]);
 return aria;
}
FIG_GEOM* FIG_GEOM::Aflare_dreptunghi()
{
 PUNCT z,t;
 Dreptunghi *drept;
 int i;
 z=p[0];
 t=p[0];
 for(i=1;i<=n-1;i++)
 {
 if(p[i].x<z.x)
  z.x=p[i].x;
 }
 for(i=1;i<=n-1;i++)
 {
 if(p[i].y<z.y)
  z.y=p[i].y;
 }
 for(i=1;i<=n-1;i++)
 {
 if(p[i].x>t.x)
  t.x=p[i].x;
 }
 for(i=1;i<=n-1;i++)
 {
 if(p[i].y>t.y)
  t.y=p[i].y;
 }
 drept=new Dreptunghi(z,t);
 return drept;
}

int In_Triunghi(PUNCT a, PUNCT b, PUNCT c, PUNCT d)
{
 if ((Aria(a,b,c)<=Aria(a,b,d)+Aria(a,d,c)+Aria(b,d,c)+0.2)&&
 (Aria(a,b,c)>=Aria(a,b,d)+Aria(a,d,c)+Aria(b,d,c)-0.2))
 return 1;
 else return 0;
}
int FIG_GEOM::Apartine(PUNCT a)
{
 for(int i=0;i<n-2;i++)
 if(In_Triunghi(p[0],p[i+1],p[i+2],a))
  return 1;
 return 0;
}
int Pe_Dreapta(PUNCT a,PUNCT b,PUNCT c) //c se afla intre a si b pe dreapta ab;poate fi si a
{ 
 double m;
 int vb=0;
 m=(a.x*b.y+a.y*c.x+b.x*c.y-c.x*b.y-c.y*a.x-b.x*a.y); 
 //din determiantul (x y 1/ x1 y1 1/ x2 y2 1)=0;
 //daca pc(x,y) e pe dr ...
 if((m==0)&&(c.x>=a.x)&&(c.x<=b.x)&&(c.y>=a.y)&&(c.y<=b.y)) vb=1;
 if((m==0)&&(c.x<=a.x)&&(c.x>=b.x)&&(c.y<=a.y)&&(c.y>=b.y)) vb=1;
 return vb;
}

//vede si daca ambele puncte sunt comune,sau numai unul este
PUNCT ** Punct_Comun(PUNCT a,PUNCT b,PUNCT c,PUNCT d)
{
 int vb=0;
 PUNCT **rez=new PUNCT*[2];
 PUNCT *rez1=new PUNCT;
 PUNCT *rez2=new PUNCT;
 if(Pe_Dreapta(a,b,c)) 
 { 
 *rez1=c; vb=1;
 }
 if(Pe_Dreapta(a,b,d)) 
 {
 *rez2=d; vb=1;
 }
 if(Pe_Dreapta(c,d,a)) 
 {
 *rez1=a; vb=1;
 }
 if(Pe_Dreapta(c,d,b)) 
 {
 *rez2=b; vb=1;
 }
 if((vb==0)&&(a.x==b.x)&&(c.x==d.x)) 
 {
 delete rez1;
 delete rez2;
 *rez=NULL;
 return rez;
 }
 if((vb==0)&&(a.x!=b.x)&&(c.x!=d.x))  
 //daca nu sunt perpend. pe Ox
 { 
 double pc;
 double m=(b.y-a.y)/(b.x-a.x);
 double n=(c.y-d.y)/(c.x-d.x);
 if(m!=n) 
 { 
  //din eq dreptei y-y1=m*(x-x1)
  pc=(m*a.x+a.y-n*c.x+c.y)/(m-n);//x-ul pc de intersectie
       //trebuie sa fie intre cele doua puncte
  if(((pc>a.x)&&(pc<b.x))||((pc<a.x)&&(pc>b.x)))
  {
  rez1->x=pc;
  rez1->y=a.y+m*(rez1->x-a.x);
  if (rez2) delete rez2;
  rez[0]=rez2;  
  rez[1]=NULL;
  return rez;;
  }
 }
 else 
 {
  delete rez1;
  delete rez2;
  rez[0]=rez[1]=NULL;;
  return rez;;
 }
 }
 if((a.x==b.x)&&(c.x!=d.x)&&(((c.x<a.x)&&(d.x>a.x))||((c.x>a.x)&&(d.x<a.x)))&&(((c.y>a.y)&&(c.y<b.y))||((c.y>b.y)&&(c.y<a.y))))
 {
 rez1->x=a.x;
 rez1->y=c.y+(d.y-c.y)*(rez1->x-c.x)/(d.x-c.x);
 delete rez2;
 rez[0]=rez1;
 rez[1]=NULL;
 return rez;;
 }
 
 if((c.x==d.x)&&(a.x!=b.x)&&(((a.x<c.x)&&(b.x>c.x))||((a.x>c.x)&&(b.x<c.x)))&&(((c.y<a.y)&&(a.y<d.y))||((a.y>d.y)&&(c.y>a.y))))
 {
 rez1->x=c.x;
 rez1->y=a.y+(b.y-a.y)*(rez1->x-a.x)/(b.x-a.x);
 delete rez2;
 rez[0]=rez1;
 rez[1]=NULL;
 return rez;
 }
 rez[1]=rez[0]=NULL;
 return rez;
}
PUNCT ** FIG_GEOM::Intersect(PUNCT a,PUNCT b)
{ 
 PUNCT **rez1=new PUNCT*[2];
 PUNCT **rez2=new PUNCT*[2];
 for(int i=0;i<n-1;i++)
 {
  rez1=Punct_Comun(a,b,p[i],p[i+1]);
 if (rez1[0])
  if (rez1[1])
  return rez1;
  else
  {
  for (int j=i+1;j<n-1;j++)
  {
   rez2=Punct_Comun(a,b,p[j],p[j+1]);
   if (rez2[0])
   {
   rez1[1]=rez2[0];
   return rez1;
   }
  }
  rez2=Punct_Comun(a,b,p[n-1],p[0]);
  if (rez2[0])
  {
   rez1[1]=rez2[0];
   return rez1;
  }
  return rez1;
  }
 }
 rez1=Punct_Comun(a,b,p[n-1],p[0]);
 return rez1;
}
double FIG_GEOM::operator &(FIG_GEOM figura2)
{
 FIG_GEOM figura3(0);
 PUNCT **pintersect1=new PUNCT*[2];
 PUNCT **pintersect2=new PUNCT*[2];
 int vb=0,i,j;

 // daca fig1 este inclusa in fig2, cu tot cu intersectii de laturi
 for (i=0;i<n-1;i++)
 {
 if (figura2.Apartine(p[i]))
 {
  for(j=0;j<figura3.n;j++)
  if(p[i]==figura3.p[j])
   vb=1;
  if(!vb)
  {
  figura3.p[figura3.n]=p[i];
  figura3.n++;
  }
 }
 pintersect1=figura2.Intersect(p[i], p[i+1]);
 if (pintersect1[0])
 {
  figura3.p[figura3.n].x=pintersect1[0]->x;
  figura3.p[figura3.n].y=pintersect1[0]->y;
  figura3.n++;
  if (pintersect1[1]!=NULL)
  {
  figura3.p[figura3.n].x=pintersect1[1]->x;
  figura3.p[figura3.n].y=pintersect1[1]->y;
  figura3.n++;
  }
 }
 }
 // ultimul punct daca apartine
 if (figura2.Apartine(p[n-1]))
 {
  figura3.p[figura3.n]=p[n-1];
  figura3.n++;
 }

 //ulitma latura daca se intersecteaza
 pintersect1=figura2.Intersect(p[n-1], p[0]);
 if (pintersect1[0])
 {
  figura3.p[figura3.n].x=pintersect1[0]->x;
  figura3.p[figura3.n].y=pintersect1[0]->y;
  figura3.n++;
  if (pintersect1[1]!=NULL)
  {
  figura3.p[figura3.n].x=pintersect1[1]->x;
  figura3.p[figura3.n].y=pintersect1[1]->y;
  figura3.n++;
  }
 }
 // cautam daca fig2 inclus in fig1, numai cu varfuri
 for (i=0;i<figura2.n;i++)
 {
 if (Apartine(figura2.p[i]))
 {
  for(j=0;j<figura3.n;j++)
  if(figura3.p[j]==figura2.p[i])
   vb=1;
  if(!vb)
  {
  figura3.p[figura3.n]=figura2.p[i];
  figura3.n++;
  }
 }
 }
 return figura3.Aria();
}

double operator|(FIG_GEOM figura1,FIG_GEOM figura2)
{
 double ar1=figura1.Aria();
 double ar2=figura2.Aria();
 return (ar1+ar2-(figura1&figura2));
}
double operator-(FIG_GEOM figura1,FIG_GEOM figura2)
{
 return (figura1.Aria()-(figura1&figura2));
}
void meniu_principal()
{
 system("cls");
 cout<<"\n       MENIU\n\n\n";
 cout<<"\n 1. Operatii pe o figura";
 cout<<"\n 2. Operatii pe doua figuri";
 cout<<"\n 0. Iesire";

}

void meniu_una()
{
 //system("cls");
 cout<<"     \n\nOPERATII PE O FIGURA\n\n\n";
 cout<<"\n 1. Figura oarecare";
 cout<<"\n 2. Cerc";
 cout<<"\n 3. Dreptunghi";
 cout<<"\n 4. Triunghi";
 cout<<"\n 5. Trapez";
 cout<<"\n 6. Adaugare punct la o figura";
 cout<<"\n 7. Eliminare punct din figura";
 cout<<"\n 0. Iesire";
 
}
void meniu_doua()
{
 //system("cls");
 
 cout<<"\n\n";
 cout<<"       OPERATII PE DOUA FIGURI\n";
 cout<<"          INTERSECTII\n\n";
 cout<<"\n 1. Dreptunghi - Dreptunghi ";
 cout<<"\n 2. Dreptunghi - Triunghi";
 cout<<"\n 3. Dreptunghi - Trapez";
 cout<<"\n 4. Triunghi - Trapez";
 cout<<"\n 0. Iesire";
}void main(void)
{
 int nrp,vb;
 PUNCT a,b,c,d,e;
 PUNCT pp[100];
 double rez;
 
 meniu_principal();
 int opt;
 cout<<"\n\nIntroduceti optiunea:";
 cin>>opt;
 while(opt!=0)
 {
 switch(opt)
 {
 case 1:
  {
  meniu_una();
  int ales;
  cout<<"\nIntroduceti operatia pentru o figura:";
  cin>>ales;
  while(ales!=0)
  {
   switch(ales)
   {
   case 1:
   {  
    system("cls");
    cout<<"\nOperatii pe fig. oarecare";
    cout<<"\nDati nr de puncte al figurii: ";
    cin>>nrp;
    while(nrp<3)
    {
    cout<<"\nFigura trebuie sa aiba cel putin 3 puncte";
    cout<<"\nReintroduceti numarul de puncte: ";
    cin>>nrp;
    }
    cout<<"\nCoordonatele punctelor:";
    for(int i=0;i<nrp;i++)
    {
    cout<<"\nPunctul "<<i;
    cin>>pp[i];
    }
    FIG_GEOM *fig=new FIG_GEOM(nrp,pp);
    FIG_GEOM *Aflare_dreptunghi=new FIG_GEOM(4);
    Aflare_dreptunghi=fig->Aflare_dreptunghi();
    cout<<"\nIncadrare in dreptunghiul:"<<Aflare_dreptunghi->p[0]<<Aflare_dreptunghi->p[2];
    cout<<"\nAria: "<<fig->Aria();
    cout<<"\nPerimetrul: "<<fig->Perimetru();
    cout<<"\n";
    meniu_una();
    break;
   }
   case 2:
   {
    system("cls");
    cout<<"\nOperatii pe cerc";
    cout<<"\nSe dau 2 puncte -> paralela cu Ox";
    cout<<"\nEle reprezinta diametrul";
    cout<<"\nDati punctele";
    vb=0;
    while(vb==0)
    {
    cout<<"\nPentru primul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nPentru al doilea punct:";
    cin>>b;
    if(a.y==b.y) vb=1;
    else cout<<"\nReintroduceti(nu e o dreapta paralela):";
    }
    Cerc *cerc=new Cerc(a,b);
    cout<<"\nLungimea cercului(perimetrul) este:"<<cerc->Lungime_Cerc();
    cout<<"\nAria este:"<<cerc->Aria();
    FIG_GEOM *Aflare_dreptunghi=new FIG_GEOM(4);
    Aflare_dreptunghi=cerc->Aflare_dreptunghi();
    cout<<"\nIncadrare in patratul:"<<Aflare_dreptunghi->p[0]<<Aflare_dreptunghi->p[2];
    Dreptunghi dr2=(Dreptunghi)(*cerc);
    cout<<"\nAria acestui patrat:"<<dr2.Aria();
    meniu_una();
    break;
   }
   case 3:
   {
    system("cls");
    cout<<"\nOperatii pe dreptunghi";
    cout<<"\nSe dau punctele ce descriu diagonala patratului(cele doua capete)";
    cout<<"\nDati punctele";
    cout<<"\nPentru primul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nPentru al doilea punct:";
    cin>>b;
    Dreptunghi *dreptunghi=new Dreptunghi(a,b);
    cout<<"\nPerimetrul:"<<dreptunghi->Perimetru();
    cout<<"\nAria:"<<dreptunghi->Aria();    
    meniu_una();
    break;
   }
   case 4:
   {
    system("cls");
    cout<<"\nOperatii pe triunghi";
    cout<<"\nSe introduc cele 3 puncte";
    cout<<"\nPentru primul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nPentru al doilea punct:";
    cin>>b;
    cout<<"\nPentru al treilea punct:";
    cin>>c;
    Triunghi *triunghi=new Triunghi(a,b,c);
    cout<<"\nPerimetrul:"<<triunghi->Perimetru();
    cout<<"\nAria:"<<triunghi->Aria();
    FIG_GEOM *Aflare_dreptunghi=new FIG_GEOM(4);
    FIG_GEOM *test=new FIG_GEOM(3);
    test=triunghi;
    Aflare_dreptunghi=test->Aflare_dreptunghi();
    cout<<"\nIncadrare in dreptunghiul:"<<Aflare_dreptunghi->p[0]<<Aflare_dreptunghi->p[2];
    meniu_una();
    break; 
   }
   case 5:
   {
    system("cls");
    cout<<"\nOperatii pe trapez";
    cout<<"\nSe introduc dreptele paralele cu Ox";
    cout<<"\nPrima dreapta";
    vb=0;
    while(vb==0)
    {
    cout<<"\nPrimul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nAl doilea punct:";
    cin>>b;
    if(a.y!=b.y) {vb=0;cout<<"\nDreapta nu este paralela cu Ox.\nReintroduceti:";}
    if(a.y==b.y) vb=1;
    }
    cout<<"\nA doua dreapta";
    vb=0;
    while(vb==0)
    {
    cout<<"\nPrimul punct:";
    cin>>c;
    cout<<"\nAl doilea punct:";
    cin>>d;
    if(c.y!=d.y) {vb=0;cout<<"\nDreapta nu este paralela cu Ox.\nReintroduceti:";}
    if(c.y==d.y) vb=1;
    }
    Trapez *trapez=new Trapez(a,b,c,d);
    cout<<"\nPerimetrul este "<<trapez->Perimetru();
    cout<<"\nAria este "<<trapez->Aria();
    FIG_GEOM *Aflare_dreptunghi=new FIG_GEOM(4);
    Aflare_dreptunghi=trapez->Aflare_dreptunghi();
    cout<<"\nIncadrare in dreptunghiul:"<<Aflare_dreptunghi->p[0]<<Aflare_dreptunghi->p[2];
    meniu_una();
    break;
   }
   case 6:
   {
    system("cls");
    cout<<"Adaugare punct la o figura";
    cout<<"\nDati nr de puncte al figurii: ";
    cin>>nrp;
    while(nrp<3)
    {
    cout<<"\nFigura trebuie sa aiba cel putin 3 puncte";
    cout<<"\nReintroduceti numarul de puncte: ";
    cin>>nrp;
    }
    cout<<"\nCoordonatele punctelor:";
    for(int i=0;i<nrp;i++)
    {
    cout<<"\nPunctul "<<i;
    cin>>pp[i];
    }
    FIG_GEOM *fig=new FIG_GEOM(nrp,pp);
    cout<<"\nAria: "<<fig->Aria();
    cout<<"\nPerimetrul: "<<fig->Perimetru();
    cout<<"\n";
    cout<<"\nPunctele din care a fost alcatuita figura au fost:";
    for(i=0;i<nrp;i++)
    {
    cout<<"\nPunctul "<<i;
    cout<<pp[i];
    }
    cout<<"\nDati coordonatele unui punct in plus";
    cout<<"\nVa fi adaugat dupa ultimul punct deja existent";
    cin>>a;
    while(fig->Apartine(a)) 
    {
    cout<<"\nPoligon concav!\nReintroduceti:";
    cin>>a;
    }
    FIG_GEOM *fig1=(a+*fig);
    cout<<"\nAcum figura are punctele: ";
    for(i=0;i<(*fig1).n;i++)
    {
    cout<<"\nPunctul "<<i;
    cout<<(*fig1).p[i];
    }
    cout<<"\nNoua Arie: "<<fig1->Aria();
    cout<<"\nNoul Perimetru: "<<fig1->Perimetru();
    meniu_una();
    break;
   }
   case 7:
   {
    system("cls");
    cout<<"\nDati nr de puncte al figurii: ";
    cin>>nrp;
    while(nrp<4)
    {
    cout<<"\nFigura trebuie sa aiba cel putin 4 puncte pentru ";
    cout<<"\na putea elimina unul din ele.";
    cout<<"\nReintroduceti numarul de puncte: ";
    cin>>nrp;
    }
    cout<<"\nCoordonatele punctelor:";
    for(int i=0;i<nrp;i++)
    {
    cout<<"\nPunctul "<<i;
    cin>>pp[i];
    }
    FIG_GEOM *fig=new FIG_GEOM(nrp,pp);
    cout<<"\nAria: "<<fig->Aria();
    cout<<"\nPerimetrul: "<<fig->Perimetru();  
    cout<<"\nEliminare punct din figura";
    cout<<"\nVa fi eliminat ultimul punct";
    FIG_GEOM *fig1=-(*fig);
    cout<<"\nAcum figura are punctele: ";
    for(i=0;i<nrp-1;i++)
    {
    cout<<"\nPunctul "<<i;
    cout<<pp[i];
    }
    cout<<"\nNoua arie: "<<fig1->Aria();
    cout<<"\nNoul perimetru: "<<fig1->Perimetru();
    meniu_una();
    break;
   } 
   default:{cout<<"\nReintroduceti:";break;}
   }
   cout<<"\nIntroduceti operatia pentru o figura:";
   cin>>ales;
  }
  break;
  }
 case 2:
  {
  system("cls");
  meniu_doua();
  int ales;
  cout<<"\n\n Introduceti optiunea pentru doua figuri:";
  cin>>ales;
  if((ales==0)||(ales>4)) break;
  while(ales!=0)
  {
   switch(ales)
   {
   case 1:
   {
    system("cls");
    cout<<"\nCoordonatele primului dreptunghi ";
    cout<<"\nSe dau punctele de pe diagonala dreptunghiului";
    cout<<"\nDati punctele";
    cout<<"\nPentru primul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nPentru al doilea punct:";
    cin>>b;
    Dreptunghi *dreptunghi1=new Dreptunghi(a,b);
    cout<<"\nCoordonatele celui de al doilea dreptunghi "; 
    cout<<"\nSe dau punctele de pe diagonala dreptunghiului";
    cout<<"\nDati punctele";
    cout<<"\nPentru primul punct:";
    cin>>c;
    cout<<"\nPentru al doilea punct:";
    cin>>d;
    Dreptunghi *dreptunghi2=new Dreptunghi(c,d);
    rez=*dreptunghi1&*dreptunghi2;
    cout<<"\nSuprafata comuna: "<<rez;
    cout<<"\nSuprafata totala ocupata de figuri: "<<dreptunghi1->Aria()+dreptunghi2->Aria()-rez;
    cout<<"\nFigura 1 fara figura 2: "<<dreptunghi1->Aria()-rez;   
    meniu_doua();
    break;
   }
   case 2:
   {
    system("cls");
    cout<<"\nCoordonatele dreptunghiului ";
    cout<<"\nSe dau punctele de pe diagonala dreptunghiului";
    cout<<"\nDati punctele";
    cout<<"\nPentru primul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nPentru al doilea punct:";
    cin>>b;
    Dreptunghi *dreptunghi=new Dreptunghi(a,b);
    cout<<"\nCoordonatele triunghiului ";
    cout<<"\nDati primul punct:";
    cin>>c;
    cout<<"\nAl doilea punct:";
    cin>>d;
    cout<<"Al treilea punct:";
    cin>>e;
    Triunghi *triunghi=new Triunghi(c,d,e);
    rez=*dreptunghi&*triunghi;
    cout<<"\nSuprafata comuna: "<<rez;
    cout<<"\nSuprafata totala ocupata de figuri: "<<dreptunghi->Aria()+triunghi->Aria()-rez;
    cout<<"\nFigura 1 fara figura 2: "<<dreptunghi->Aria()-rez;
    meniu_doua();
    break;
   }
   case 3:
   {
    system("cls");
    cout<<"\nCoordonatele dreptunghiului ";
    cout<<"\nSe dau punctele de pe diagonala dreptunghiului";
    cout<<"\nDati punctele";
    cout<<"\nPentru primul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nPentru al doilea punct:";
    cin>>b;
    Dreptunghi *dreptunghi=new Dreptunghi(a,b);
    cout<<"\nPentru trapez:";
    cout<<"\nSe introduc dreptele paralele cu Ox";
    cout<<"\nPrima dreapta";
    vb=0;
    while(vb==0)
    {
    cout<<"\nPrimul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nAl doilea punct:";
    cin>>b;
    if(a.y!=b.y) {vb=0;cout<<"\nDreapta nu este paralela cu Ox.\nReintroduceti:";}
    if(a.y==b.y) vb=1;
    }
    cout<<"\nA doua dreapta";
    vb=0;
    while(vb==0)
    {
    cout<<"\nPrimul punct:";
    cin>>c;
    cout<<"\nAl doilea punct:";
    cin>>d;
    if(c.y!=d.y) {vb=0;cout<<"\nDreapta nu este paralela cu Ox.\nReintroduceti:";}
    if(c.y==d.y) vb=1;
    }
    Trapez *trapez=new Trapez(a,b,c,d);
    rez=*dreptunghi&*trapez;
    cout<<"\nSuprafata comuna: "<<rez;
    cout<<"\nSuprafata totala ocupata de figuri: "<<dreptunghi->Aria()+trapez->Aria()-rez;
    cout<<"\nFigura 1 fara figura 2: "<<dreptunghi->Aria()-rez;
    meniu_doua();
    break;
   }
   case 4:
   {
    system("cls");
    cout<<"\nCoordonatele triunghiului:";
    cout<<"\nPentru primul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nPentru al doilea punct:";
    cin>>b;
    cout<<"\nPentru al treilea punct:";
    cin>>c;
    Triunghi *triunghi=new Triunghi(a,b,c);
    cout<<"\nPentru trapez:";
    cout<<"\nSe introduc dreptele paralele cu Ox";
    cout<<"\nPrima dreapta";
    vb=0;
    while(vb==0)
    {
    cout<<"\nPrimul punct:";
    cin>>a;
    cout<<"\nAl doilea punct:";
    cin>>b;
    if(a.y!=b.y) {vb=0;cout<<"\nDreapta nu este paralela cu Ox.\nReintroduceti:";}
    if(a.y==b.y) vb=1;
    }
    cout<<"\nA doua dreapta";
    vb=0;
    while(vb==0)
    {
    cout<<"\nPrimul punct:";
    cin>>c;
    cout<<"\nAl doilea punct:";
    cin>>d;
    if(c.y!=d.y) {vb=0;cout<<"\nDreapta nu este paralela cu Ox.\nReintroduceti:";}
    if(c.y==d.y) vb=1;
    }
    Trapez *trapez=new Trapez(a,b,c,d);
    rez=*triunghi&*trapez;
    cout<<"\nSuprafata comuna: "<<rez;
    cout<<"\nSuprafata totala ocupata de figuri: "<<triunghi->Aria()+trapez->Aria()-rez;
    cout<<"\nFigura 1 fara figura 2: "<<triunghi->Aria()-rez;
    meniu_doua();
    break;    
   }
   default: {cout<<"\nReintroduceti";break;}
   }
   cout<<"\n\n Introduceti optiunea pentru doua figuri:";
   cin>>ales;
  }
  meniu_doua();
  break;
  }
 default:{cout<<"\nReintroduceti:";break;}
 }
 meniu_principal();
 cout<<"\nIntroduceti optiunea:";
 cin>>opt;
 }

}

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile

74111121313417374414124343447 if u know the red part you can generate the orange part
1 0 1 111112222 1 1 23

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…