Treceți la conținutul principal

tcontbancar cpp

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <strstrea.h>
#include <iomanip.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>


// Coduri returnate de program:
// -0 - iesire normala
// -1 - banca.dat nu poate fi gasit
// -2 - inregistrarea nu poate fi gasita in fisier.
// -3 - fatal error for file operations


#define NMAX_CONT       100
// Numarul maxim admix de cifre pentru un cont
#define NMAX_NUME_TITULAR   100
// Numarul maxim de caractere ce poate fi stocat in campul corespunzator
// numelui titularului. Numarul maxim admis de caractere pentru numele 
// titularului contului respectiv.
#define NMAX_VALUTE      2
// Numarul maxim admis de valute
#define NMAX_PAROLA      100
// Numarul maxim admis de caractere pentru parola
#define DOBANDA        (14/100)


typedef struct 
{
 char titular[NMAX_NUME_TITULAR], numar[NMAX_CONT];
 unsigned valuta;
} Inregistrare;template<class T> class ContBancar
{

private:
 Inregistrare Continut;
 void InitializareMemorieObiect();
 void StergereMemorieObiect();
public:  
 ContBancar();
 T sold;
 ContBancar(const char *, const char *, const T, 
const unsigned);
 ContBancar(const int);
 ContBancar(const char *);
 ContBancar operator =(ContBancar);
 ContBancar operator +=(ContBancar);
 ContBancar operator +=(T);
 ContBancar operator -=(T);
 friend ostream &operator << (ostream &, ContBancar &);
 friend istream &operator >> (istream &stream, ContBancar &);
 void depun(T);
 void retrag(T);
 T spune_total();
 ~ContBancar();
};

template<class T> void ContBancar<T>::depun(T x)
{
 sold+=x;
}

template<class T> void ContBancar<T>::retrag(T x)
{
 sold-=x;
 if (sold<0)
  sold=0;
}

template<class T> ContBancar<T>::spune_total()
{
 T total=0;
 ifstream banca("banca.dat", ios::binary | ios::in);
 while (!banca.eof())
  {
   ContBancar tmp;
   banca.read((unsigned char *)&tmp, sizeof(Inregistrare));
   total+=tmp.sold;
  }
 banca.close();
 return total;
}

template<class T> ContBancar<T>::ContBancar()
{
 this->InitializareMemorieObiect();
}


template<class T> ContBancar<T>::ContBancar(const char *titular,const char *numar, 
     T sold, unsigned valuta)

{
 this->InitializareMemorieObiect();
 ostrstream iesire_titular(Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR);
 ostrstream iesire_numar(Continut.numar, NMAX_CONT);
 sold=sold;
 Continut.valuta=valuta;
 iesire_titular<<titular<<ends;
 iesire_numar<<numar<<ends; 
}

template<class T> ContBancar<T>::ContBancar(const int i)
{
 this->InitializareMemorieObiect();
 cout<<"Numele este: ";
 cin.get(Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR+1);
 cout<<"Numarul contului este: ";
 cin>>Continut.numar;
 cout<<"Soldul este: ";
 cin>>sold;
 cout<<"Valuta folosita (0-"<<NMAX_VALUTE<<"): ";
 cin>>Continut.valuta;
}

template<class T> ContBancar<T>::ContBancar(const char *numar)
 
{
 register int gasit=0;
 Inregistrare tmp;
 ifstream banca("banca.dat", ios::in | ios::binary);
 if (!banca)
  {
   cerr<<"Fisierul \"banca.dat\" nu exista... Voi parasi aplicatia acum..."
<<endl;
   cerr<<"(Mesaj din ContBancar::ContBancar(char *) ---> constructor"<<endl;
   exit(-1);
  }
 while (!banca.eof())
  {
   banca.read((unsigned char *)&tmp, sizeof(Inregistrare));
   if (!strcmp(numar, tmp.numar))
 {
  gasit=1;
  break;
 }
  }
 banca.close();
 if (!gasit)
  {
   cerr<<"Nu pot gasi respectivul cont in fisierul banca.dat"<<endl;
   cerr<<"Prin urmare obiectul nu poate fi initializat cu acest constructor"<<endl;
   cerr<<"Parasesc aplicatia..."<<endl;
   exit(-2);
  }
 else
  {
   banca.seekg((-1)*sizeof(Inregistrare), ios::cur);
   this->InitializareMemorieObiect();
   Continut.valuta=tmp.valuta;
   sold=tmp.sold;
   ostrstream iesire_titular(Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR);
   ostrstream iesire_numar(Continut.numar, NMAX_CONT);
   iesire_titular<<tmp.titular<<ends;
   iesire_numar<<tmp.numar<<ends; 
  }
}

template<class T> void ContBancar<T>::InitializareMemorieObiect()
{
 ostrstream iesire_titular(Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR);
 ostrstream iesire_numar(Continut.numar, NMAX_CONT);
 iesire_titular<<ends; // Sirurile sunt pentru inceput vide.
 iesire_numar<<ends;


template<class T> void ContBancar<T>::StergereMemorieObiect() 
{
 
 register int i;
 for (i=0; i<NMAX_CONT; i++)
  Continut.numar[i]='\0';
 for (i=0; i<NMAX_NUME_TITULAR; i++)
  Continut.titular[i]='\0';
}

ContBancar ContBancar::operator =(ContBancar operand2)
{
 sold+=operand2.sold;
 operand2.sold=0;
 return *this;
}

ContBancar ContBancar::operator +=(ContBancar operand2)
{
 sold+=operand2.sold;
 return *this;
}

ContBancar ContBancar::operator +=(T operand2)
{
 sold+=operand2;
 return *this;
}

ContBancar ContBancar::operator -=(T operand2)
{
 if (operand2>sold)
  {
   cerr<<"Eroare in operatorul \"-=\""<<endl;
   exit(-5);
  }
 sold-=operand2;
 return *this;
}

ostream &operator << (ostream &stream, ContBancar &cont)
{
 stream<<"Numele titularului: "<<cont.Continut.titular<<endl;
 stream<<"Numarul contului: "<<cont.Continut.numar<<endl;
 stream<<"Soldul: "<<cont.sold<<endl;
 stream<<"Valuta folosita: "<<cont.Continut.valuta<<endl;
 return stream;
}

istream &operator >> (istream &stream, ContBancar &cont)
{
 cout<<"Numele este: ";
 stream.get(cont.Continut.titular, NMAX_NUME_TITULAR+1);
 cout<<"Numarul contului este: ";
 stream>>cont.Continut.numar;
 cout<<"Soldul este: ";
 stream>>cont.sold;
 cout<<"Valuta folosita (0-"<<NMAX_VALUTE<<"): ";
 stream>>cont.Continut.valuta;
 return stream;
}

ContBancar::~ContBancar()
{
 register int gasit=0, count=0, stare_fisier=0;
 Inregistrare tmp;
 fstream banca("banca.dat", ios::binary | ios::in | ios::out);
 if (!banca)
  {
   cerr<<"Fisierul \"banca.dat\" nu exista si nu il pot genera... \
Voi parasi aplicatia acum..."<<endl;
   cerr<<"(Mesaj din ContBancar::~ContBancar() ---> destructor"<<endl;
   exit(-1);
  }
 while (!banca.eof() && !gasit)
  {
   banca.read((unsigned char *)&tmp, sizeof(Inregistrare));
   if (!strcmp(Continut.numar, tmp.numar))
 gasit=1;
   else
 if (!banca.eof())
  count++;
  }
 stare_fisier=banca.rdstate();
 if ((stare_fisier & ios::eofbit) || (stare_fisier & ios::failbit))
  banca.clear();
 if (stare_fisier & ios::badbit)
  {
   cerr<<"Eroare fatala legata de operatiile cu fisierul \"banca.dat\"...\
Programul se va inchide..."<<endl;
   exit(-3);
  }
 banca.seekp(count*sizeof(Inregistrare), ios::beg);
 banca.write((unsigned char *)&Continut, sizeof(Inregistrare));
 banca.flush();
 banca.close();
 this->StergereMemorieObiect();
 cout<<"Destructorul a fost apelat."<<endl;
}


int main()
{
 // Liniile comentate contin un exemplu aidtional
//  cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
//   endl;
//  ContBancar<int> *oInstanta1=new ContBancar<int>();
//  // Se foloseste un constructor simplu cu care vom produce o instanta cu
//  // ajutorul careia vom exemplifica utilizarea operatorilor "<<" si ">>".
//  cout<<"Obiectul *oInstanta1 -----> Introduceti datele: "<<endl;
//  cin>>*oInstanta1; 
//  // Atentie: nu se foloseste pointer-ul, ci instanta spre care indica acesta
//  cout<<"Continutul obiectului *oInstanta1 este: "<<endl;
//  cout<<*oInstanta1;
//  delete oInstanta1;
//  // Aceeasi observatie ca si la (*).
 cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
  endl;
 ContBancar<int> *oInstanta=new ContBancar<int>("Mircea Stancu", "4",
      10, 0);
 cout<<*oInstanta<<endl<<"Se scrie in fisier..."<<endl;
 delete oInstanta;
 cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
  endl;
 ContBancar<int> *oInstanta2=new ContBancar<int>("4");
 // S-a folosit constructorul care citeste din fisier.
 cout<<"La contul 4 avem: "<<*oInstanta2;
 cout<<"Acum veti modifica acest cont: "<<endl;
 // Pot fi adaugate si liniile de mai jos
//  cout<<"Va rugam nu modificati numarul contului, altfel se va genera un\
// nou cont."<<endl;
//  cin>>*oInstanta2;
//  cout<<"Contul modificat este: "<<*oInstanta2<<endl;
 cout<<"Acest cont va fi scris acum in \"banca.dat\""<<endl;
 delete oInstanta2;
 // A fost apelat destructorul care a scris continutul obiectului inapoi in
 // fisier si apoi a distrus datele din memorie. (*)
 cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
  endl;
 cout<<"Introduceti datele pentru un nou cont:"<<endl;
 ContBancar<int> *oInstanta3=new ContBancar<int>(1);
 // Constructorul care citeste de la consola datele pentru obiect
 cout<<"Datele introduse sunt: "<<endl<<*oInstanta3<<endl;
 cout<<"Acest cont va fi scris acum in \"banca.dat\""<<endl;
 delete oInstanta3;
 // Aceeasi observatie ca si la (*).
 cout<<"-------------------------------------------------------------------"<<
  endl;
 ContBancar<int> *oInstantaX=new ContBancar<int>("4");
 cout<<"Totalul din \"banca.dat\" in lei: "<<oInstantaX->spune_total()<<endl;
 delete oInstantaX;
 return 0;
}


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile

74111121313417374414124343447 if u know the red part you can generate the orange part
1 0 1 111112222 1 1 23

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…