Treceți la conținutul principal

timpul cpp

// timpul.cpp : Defines the entry point for the console application.
//


#include "stdafx.h"
#include "time.h" 
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "iostream.h"
#include <stdlib.h>
#include "locale.h"
#include "string.h"
class cronometru
{private:
   clock_t start;
public:
 cronometru(){start=clock();}
 ~cronometru() 
 {clock_t stop=clock();
 cout<<"\n"<<"Durata executiei=";
 cout<<(double)(stop-start)/CLOCKS_PER_SEC;
 cout<<"secunde"<<"\n"<<endl;
 }
};

class Timp 
{private:
  int ora;
  int minut;
  int secunda;
  
public:
 //Constructor pornind de la trei intregi,validaind incadrare in intervalele posibile
 Timp(int o,int m,int s)
 {while((o<0)||(o>23)) {cout<<"Reintroduceti ora:";
            cin>>o;}
            ora=o;
   while((m<0)||(m>59)) {cout<<"Reintroduceti minutul:";
            cin>>m;}
            minut=m;
   while((s<0)||(s>59)) {cout<<"Reintroduceti secunda:";
            cin>>s;}
            secunda=s;
   }
 
  //Constuctor pornind de la timpul furnizat de sistem 
 Timp()
 {struct tm *ptr; 
 time_t lt;
   lt=time(NULL);
   ptr=localtime(&lt);
   ora=ptr->tm_hour;
   minut=ptr->tm_min;
   secunda=ptr->tm_sec;
  
 }

   friend ostream &operator <<(ostream &,Timp); 
 friend istream &operator>>(istream &, Timp &);
 friend double operator -(Timp &,Timp &);
 friend void afisare_tmp3();

 //Afisarea in formatul hh/mm/ss
 void afisare_tmp1()
 {if (ora<10)cout<<"0"<<ora<<"/";
         else cout<<ora<<"/";
   if (minut<10) cout<<"0"<<minut<<"/";
        else cout<<minut<<"/";
   if (secunda<10)cout<<"0"<<secunda;
        else cout<<secunda;
 }


 //Afisarea in formatul hh:mm:ss AM sau PM 
 void afisare_tmp2()
 {if (ora<=12) cout<<"\n"<<ora<<":";
        else if (ora>12) cout<<"\n"<<(ora-12)<<":";
  if (minut<10) cout<<"0"<<minut<<":";
        else cout<<minut<<":";
  if (secunda<10)cout<<"0"<<secunda;
        else cout<<secunda;

  if (ora<=12) cout<<" AM";
        else if (ora>12) cout<<" PM";
 }
 

  //Avansarea ceasului cu un numar de minute
  void operator +(int min)
  {  int h=0;
  if(min>=60){h=min/60;min=min-h*60;}
  if (minut+min<=59) minut+=min;
            else {minut=minut+min-60;ora++;
    } 
    ora+=h;    
   if (ora>=24) ora-=24;

  }

  //Dat inapoi ceas cu un numar de minute
  void operator -(int min)
  {  int h=0;
    if(min>=60) {h=min/60;min=min-h*60;}
 
  if (minut-min>=0) minut-=min;
            else {minut=minut+60-min;ora--;}
      ora-=h;
    if (ora<0) ora+=24;

  } 
  
  //Avansarea ceasului cu un numar de ore:minute:secunde
  Timp operator +(Timp &t1)
  { 
  secunda=secunda+t1.secunda;
  if (secunda>=60) {secunda-=60;minut++;}
  minut+=t1.minut;
  if (minut>=60){minut-=60;ora++;};
  ora+=t1.ora;
  if (ora>=24) ora-=24;
  return *this;

  }
  
  //Dat inapoi ceas cu un numar de ore:minute:secunde
 Timp operator -(Timp &t1)
  {
  secunda=secunda-t1.secunda;
  if (secunda<0) {secunda+=60;minut--;}
  minut-=t1.minut;
  if (minut<0){minut+=60;ora--;}
  ora-=t1.ora;
  if (ora<0) ora+=24;
    return *this;  
  }

  //Preincrementare cu un minut
  void operator ++()
  {
 minut++;
  if (minut>=60){minut-=60;ora++;} 
  if (ora>=24) ora-=24;}
  
  //Postincrementare cu un minut
  void operator ++(int)
  {
 minut++;
  if (minut>=60){minut-=60;ora++;} 
  if (ora>=24) ora-=24;}
  
  //Predecrementare cu un minut
  void operator --()
  {
 minut--;
  if (minut<0){minut+=60;ora--;} 
  if (ora<24) ora+=24;}

  //Postdecrementare cu un minut
  void operator --(int)
  {
 minut--;
  if (minut<0){minut+=60;ora--;} 
  if (ora<24) ora+=24;}

        
};


 //Supraincarcarea operatorului << pt operatii de iesire Timp 
 ostream &operator <<(ostream &iesire,Timp t)
 {iesire<<iesire<<t.ora<<":"<<t.minut<<":"<<t.secunda<<endl;
 return iesire;}


 //Supraincarcarea operatorului >> pt operatii de intrare Timp
 istream &operator>>(istream &intrare, Timp &t)
 {cout<<"ora: ";intrare>>t.ora;
 cout<<"minut: ";intrare>>t.minut;
 cout<<"secunda: ";intrare>>t.secunda;
 return intrare;
 }

 //determinarea numarului de minute cuprinse intre doua momente
 double operator -(Timp &t1,Timp &t2)
 { 
 int a,b,c;
 a=t1.ora*3600+t1.minut*60+t1.secunda;
 b=t2.ora*3600+t2.minut*60+t2.secunda; 
 c=(a-b)/60;
 return c;
};


 struct fus {int decalaj;
     char *nume;};

//incarcarea unui vector cu numele si declajul fuselor orare
void fuse(fus f[45])
{ 
 f[0].decalaj=-720;f[0].nume="Eniwitok,Kwajalein";
 f[1].decalaj=-660;f[1].nume="Midway Island, Samoa";
 f[2].decalaj=-600;f[2].nume="Hawaii";
  f[3].decalaj=-540;f[3].nume="Alaska";
 f[4].decalaj=-480;f[4].nume="Pacific Time(US&Canada),Tijuana";
 f[5].decalaj=-420;f[5].nume="Arizona,Mountain Time(US&Canada)";
 f[6].decalaj=-360;f[6].nume="Central Time(US&Canada),Mexico City,Tegucigalpa,Saskatchewan";
 f[7].decalaj=-300;f[7].nume="Bogota,Lima,Quito,Eastern Time(US&Canada),Indiana(East)";
  f[8].decalaj=-240;f[8].nume="Atlantic Time(Canada),Caracas,La Paz,Santiago" ;
  f[9].decalaj=-210;f[9].nume="New Found Land";
  f[10].decalaj=-180;f[10].nume="Brasilia,Buenos Aires,Georgetown";
 f[11].decalaj=-120;f[11].nume="Mid Atlantic";
 f[12].decalaj=-60;f[12].nume="Azores,Cape Verde Is.";
 f[13].decalaj=0;f[13].nume="Greenwich Mean time: Dublin,Edinburgh,Lisbon,London";
 f[14].decalaj=60;f[14].nume="Amsterdam,Berlin,Rome,Stockholm,Vienna";
 f[15].decalaj=60;f[15].nume="Belgrad,Bratislava,Budapest,Prague";
 f[16].decalaj=60;f[16].nume="Brusseles,Copenhagen,Madrid,Paris";
 f[17].decalaj=60;f[17].nume="Sarajevo,Skopje,Sofia,Zagreb";
 f[17].decalaj=120;f[17].nume="Athens,Istanbul,Minsk";
 f[18].decalaj=120;f[18].nume="Bucharest";
 f[19].decalaj=120;f[19].nume="Cairo";
 f[20].decalaj=120;f[20].nume="Harare,Pretoria";
 f[21].decalaj=120;f[21].nume="Helsinki,Riga,Talin";
 f[22].decalaj=120;f[22].nume="Jerusalem";
    f[23].decalaj=180;f[23].nume="Bagdhad,Kuwait";
 f[24].decalaj=180;f[24].nume="Moscow,St.Petersburg";
 f[25].decalaj=180;f[25].nume="Nairobi";
 f[26].decalaj=210;f[26].nume="Tehran";
 f[27].decalaj=240;f[27].nume="Abu Dhabi,Muscat";
 f[28].decalaj=240;f[28].nume="Baku,Tbilisi";
 f[29].decalaj=270;f[29].nume="Kabul";
    f[30].decalaj=300;f[30].nume="Islamabad";
 f[31].decalaj=330;f[31].nume="Bombay,Calcutta,Madras,New Delhi";
    f[32].decalaj=360;f[32].nume="Astona,Almaty,Dhaka,Colombo";
 f[33].decalaj=420;f[33].nume="Bangkok,Jakarta";
 f[34].decalaj=480;f[34].nume="Beijing,Hong Kong";
 f[35].decalaj=480;f[35].nume="Perth";
 f[36].decalaj=480;f[36].nume="Singapore,Taipei";
 f[37].decalaj=540;f[37].nume="Osaka,Tokio,Seoul";
 f[38].decalaj=570;f[38].nume="Adelaide,Darwin";
 f[39].decalaj=600;f[39].nume="Brisbane,Canbera,Melbourne,Sidney";
    f[40].decalaj=600;f[40].nume="Vladivostock";
 f[41].decalaj=660;f[41].nume="Magadan,Solomon Is.,New Caledonia";
 f[42].decalaj=720;f[42].nume="Wellington,Fiji,Marshall Island";

    
}
//Afisarea timpului din principalele orase ale lumii
   void afisare_tmp3(char *oras)
 {fus f[45];
   int a,b,i;
   char *rez;
 fuse(f);
   struct tm *ptr; 
 time_t lt;
   lt=time(NULL);
 ptr=gmtime(&lt);
 i=0;rez=NULL;
  
  while ((i<43)&&(rez==NULL))
  {rez=strstr(f[i].nume,oras);
    i++;}
  Timp t(ptr->tm_hour,ptr->tm_min,ptr->tm_sec);
  if(rez!=NULL){a=f[i-1].decalaj;b=-a;
        if (a>0) t+a;
          else if(a<0) t-b;
  
   t.afisare_tmp2();cout<<" "<<f[i-1].nume<<" "<<endl; 
 }
  else cout<<"Ati introdus gresit numele orasului"<<"\n";

}

//Decalajul orar intre doua orase 
int decalaj(const char *c1,const char *c2)
{char *rez1,*rez2;
int i=0,j=0;
fus f[45];
fuse(f);
rez1=NULL;

while ((i<43)&&(rez1==NULL))
{rez1=strstr(f[i].nume,c1);
i++;}

rez2=NULL;
while ((j<43)&&(rez2==NULL))
{rez2=strstr(f[j].nume,c2);
j++;}

if((rez1!=NULL)&&(rez2!=NULL)) return (f[i-1].decalaj-f[j-1].decalaj);
                else return -1; 
}


void main()
{cronometru c;
 Timp t,t1;
 int min,min1;
 char oras[30],oras1[30],oras2[30];
 cout<<"\n"<<"Ora locala este: ";t1.afisare_tmp2(); 
 cout<<"\n"<<"Avansare ceas cu un numar de minute: ";cin>>min;
 t1+min;t1.afisare_tmp2();
 cout<<"\n"<<"Dat inapoi ceas cu un numar de minute: ";cin>>min1;
 t1-min1;t1.afisare_tmp2(); 
 cout<<"\n"<<"Avansare ceas c un nr de ore:min:sec ";
 cin>>t;
 (t1+t).afisare_tmp1();
 

 cout<<"\n"<<"Orasul pentru care doriti sa aflati ora<cu litera mare ex:Paris>: ";
 cin>>(oras);
 afisare_tmp3(oras);

 cout<<"\n"<<"Decalajul dintre"<<" "<<"orasul:";
 cin>>oras1;
 cout<<" si orasul: ";
 cin>>oras2;
 cout<<" este de:";
 if (decalaj(oras1,oras2)==-1) cout<<"\n"<<"Ati introdus gresit orasele!";
               else if (decalaj(oras1,oras2)<0) cout<<(-decalaj(oras1,oras2))<<" minute";
                        else cout<<decalaj(oras1,oras2)<<" minute";


 


}

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile

74111121313417374414124343447 if u know the red part you can generate the orange part
1 0 1 111112222 1 1 23

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…